Donateurs

Onze partij is een lokale partij en lokale partijen vallen buiten de landelijke financiering. We zijn afhankelijk van donateurs. Voor slechts 25 euro per jaar ben je donateur. Jaarlijks ontvang je van ons per e-mail het verzoek het donateurschap aan ons over te maken.