Hanno Canters, Wethouder

Portefeuille:

 • Communicatie en voorlichting
 • Interne zaken
 • Stads- en dorpsraden
 • Optimalisering van de dienstverlening (inclusief digitale dienstverlening)
 • Personeel en Organisatie
 • Project bestuurskracht stads-, dorps- en wijkraden
 • Project herijken subsidiebeleid
 • Project sturingsfilosofie Omgevingswet
 • Project invoeren Omgevingswet
 • Project renoveren kademuren Oude Haven Zierikzee
 • Projecten nader in te vullen

Maak kennis met de andere fractieleden