Jacqueline van Burg, Wethouder

Portefeuille:

  • Stads- en dorpsraden
  • Ruimtelijke ordening
  • Landbouw, visserij en havens
  • Openbare werken
  • Kunst, cultuur en monumenten

Maak kennis met de andere fractieleden