Marcel Willemse, Vice-fractievoorzitter

Aandachtsgebieden:

  • Kernvertegenwoordiger van Burgh-Haamstede, Renesse en Noordwelle
  • (Water)sport

Marcel vervult als onze vicefractievoorzitter achter de schermen een heel belangrijke rol in het alledaagse politieke management. Hij is verantwoordelijk voor allerlei organisatorische zaken in- en om de fractie en zorgt dat we als fractie een echt team vormen. Hij borgt dat de speerpunten die wij in ons verkiezingsprogramma benoemden bij de verschillende fractieleden onder de aandacht blijven en dus vertaald worden in hun inbreng tijdens de raadsvergaderingen. Daarnaast zit hij onze fractievergaderingen technisch voor, waarbij het de kunst is om de verschillende fractieleden aan te sturen en inhoudelijk op één lijn te krijgen. Om dat te kunnen doen zorgt hij dat hij op hoofdlijnen van alle agendapunten en portefeuilles op de hoogte is. Naast zijn takenpakket als vicefractievoorzitter heeft Marcel ook de inhoudelijke portefeuille Sport onder zijn hoede.

Maak kennis met de andere fractieleden