Marije Romijn, Gemeenteraadslid en kernvertegenwoordiger Nieuwerkerk

Marije staat bij velen nog bekend als die jonge buschauffeuse. Ze heeft veel schoolgaande jongeren dagelijks veilig van huis naar school en weer teruggebracht. Ze kent het eiland op haar duimpje en heeft een passie voor verkeer, parkeren en openbaar vervoer. Mobiliteit van onze inwoners en bereikbaarheid van onze voorzieningen gaan haar aan het hart. Marije heeft in 2021 de cursus politiek actief gevolgd en is zich vanaf dat moment gaan verdiepen in de lokale politiek. Daarnaast is ze jaren de spil geweest van de dorpsraad Nieuwerkerk. Wij zijn er trots op dat ze voor Leefbaar heeft gekozen. Vanaf donderdag 29 februari 2024 is ze gemeenteraadslid.

  • Ruimtelijke Ordening
  • Verkeer, (openbaar) vervoer en parkeren
  • Natuur en dierenwelzijn inclusief biodiversiteit
  • Kernvertegenwoordiger Nieuwerkerk en Zierikzee

 

Maak kennis met de andere fractieleden