Peter Vijverberg, Fractielid

Peter is geboren en getogen in Ouwerkerk waar hij zijn boerenbedrijf runt. Hij speelt in de harmonie van Ouwerkerk en is daar ook voorzitter van. Peter gaat zich de komende periode sterk maken voor een veel beter onderhoud van het openbaar groen.

Aandachtsgebieden:

  • Kernvertegenwoordiger van Ouwerkerk, Nieuwerkerk en Oosterland
  • Landbouw
  • Openbare werken
  • Maatschappelijke voorzieningen
  • Openbare orde en veiligheid
  • Reiniging en afvalwater
  • Verkeer, vervoer en parkeren

Maak kennis met de andere fractieleden