Robbert Lievense, Fractievoorzitter

Robbert is geboren en getogen op ons eiland. Hij is onze fractievoorzitter en daarmee partijleider. Hij is een volksvertegenwoordiger in hart en nieren. Hij is politiek en strategisch sterk en oplossingsgericht. Zijn opleiding in bestuurskunde en bestuursrecht en zijn ervaring als ambtenaar, ondernemer én raadslid zet hij met passie in voor het algemeen belang van al onze inwoners en ondernemers.

Aandachtsgebieden:

 • Kernvertegenwoordiger van Zierikzee
 • Stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing en wijkvernieuwing
 • Optimalisering van de dienstverlening
 • Communicatie en voorlichting
 • Juridische zaken waaronder deregulering
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Bestuurlijke samenwerking binnen en buiten Zeeland
 • Personeel en organisatie
 • Project bestuurskracht stadsraad, dorpsraden, wijkraden
 • Internationale betrekkingen
 • Interne zaken
 • Integriteit(-sbeleid)
 • Kabinetszaken en representatie, waaronder koninklijke onderscheidingen
 • Project sturingsfilosofie Omgevingswet
 • Project invoeren Omgevingswet
 • Volkshuisvesting
 • Recreatie, toerisme en watersport
 • Financiën en belastingen

Maak kennis met de andere fractieleden