Peter Vijverberg, Secretaris ad interim

Peter Vijverberg woont in Ouwerkerk en is naast raadslid ook de ad interim secretaris van ons bestuur.Peter Vijverberg - Raadslid

Maak kennis met de andere bestuursleden