Fractie en wethouders

De raadsleden van onze fractie vertegenwoordigen ons in de gemeenteraad. De wethouders vertegenwoordigen ons in het dagelijks bestuur van de gemeente.