Fractie en wethouders

De fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland bestaat uit 6 raadsleden en 2 burgercommissieleden. Zij vertegenwoordigen Leefbaar in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

In het college van burgemeester en wethouders wordt Leefbaar Schouwen-Duiveland vertegenwoordigd door twee wethouders.