Fractie en wethouder

Via onze fractie worden we vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De wethouder vertegenwoordigt ons in het dagelijks bestuur van de gemeente.