Laurence Haack, Fractielid en secretaris

Laurence is naast raadslid ook onze fractiesecretaris. Laurence heeft veel ervaring in onze eilandelijke politiek. Ze is onze strateeg, heeft overzicht over het totaal en legt de verbindingen waar ze gelegd moeten worden. Ze richt zich op zorg, welzijn en onderwijs en heeft een warm hart voor onze cultuur en ons erfgoed.

Aandachtsgebieden:

 • Kernvertegenwoordiger van Renesse, Noordwelle, Noordgouwe en Zonnemaire
 • Sociaal Domein (participatiewet, WMO, Jeugdzorg)
 • Welzijn en Volksgezondheid
 • Armoedebeleid
 • Arbeidsmarkt
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Kunst en Cultuur
 • Materieel- en immaterieel erfgoed
 • Strandveiligheid, strandvoorzieningen en strandbeleid
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Netwerksamenleving
 • Project herijken subsidiebeleid

Maak kennis met de andere fractieleden