Laurence Haack, Fractielid en secretaris

Laurence woont al jaren in Burgh-Haamstede. Als interim beleidsadviseur bij andere gemeenten heeft ze ervaring op de beleidsterreinen Wonen en Sociaal Domein. Laurence is naast raadslid ook onze fractiesecretaris. Ze heeft veel ervaring in onze eilandelijke politiek. Ze is de nestor van de raad en onze strateeg, heeft overzicht over het totaal en legt de verbindingen waar ze gelegd moeten worden. Ze richt zich op zorg, welzijn en onderwijs, recreatie en toerisme en heeft een warm hart voor onze cultuur en ons erfgoed.

Aandachtsgebieden:

 • Kernvertegenwoordiger van Burgh-Haamstede, Renesse, Noordwelle, Noordgouwe en Zonnemaire
 • Volkshuisvesting (wonen)
 • Recreatie, Toerisme en watersport
 • Strandveiligheid, strandvoorzieningen en strandbeleid
 • Sociaal Domein (participatiewet, Wmo, Jeugdzorg)
 • Welzijn en Volksgezondheid
 • Armoedebeleid
 • Arbeidsmarkt
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Kunst en Cultuur
 • Materieel- en immaterieel erfgoed
 • Netwerksamenleving
 • Project herijken subsidiebeleid
 • Fractiesecretaris
 • Nestor raad en 2e waarnemend raadsvoorzitter
 • Lid agendacommissie
 • Lid raadsklankbordgroep wonen
 • Lid raadsklankbordgroep Burgerzaal
 • Lid raadsklankbordgroep raadscommunicatie
 • Lid regionale raadsklankbordgroep Governance inkoop Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen

Maak kennis met de andere fractieleden