Peter Vijverberg, Fractielid

Peter is geboren en getogen in Ouwerkerk waar hij zijn boerenbedrijf runt. Hij speelt in de harmonie van Ouwerkerk en is daar ook voorzitter van. Peter gaat zich de komende periode sterk maken voor een veel beter onderhoud van het openbaar groen.

Aandachtsgebieden:

  • Kernvertegenwoordiger van Ouwerkerk, Nieuwerkerk, Oosterland en Dreischor
  • Openbare orde en veiligheid inclusief brandveiligheid
  • Landbouw en aquacultuur
  • Openbare werken
  • Milieu inclusief reiniging en afvalwater
  • Stads-, dorps- en wijkraden
  • Strand, voor zover het openbare werken betreft
  • Project kademuren Oude Haven Zierikzee
  • Ruimtelijke Ordening Duiveland (inclusief Zierikzee)

Maak kennis met de andere fractieleden