Peter Vijverberg, Fractielid

Peter is geboren en getogen in Ouwerkerk waar hij zijn boerenbedrijf runt. Hij speelt in de harmonie van Ouwerkerk en is daar ook voorzitter van. Peter maakt zich sterk voor een veel beter onderhoud van het openbaar groen, de openbare orde en veiligheid en natuurlijk ook de landbouw.

Aandachtsgebieden:

 • Kernvertegenwoordiger van Ouwerkerk, Nieuwerkerk, Oosterland en Dreischor
 • Openbare orde en veiligheid inclusief brandveiligheid
 • Ruimtelijke Ordening
 • Openbare werken
 • Landbouw en aquacultuur
 • (zoet) water
 • Milieu
 • Strand, voor zover het openbare werken betreft
 • Project kademuren Oude Haven Zierikzee
 • Stads-, dorps- en wijkraden
 • Project bestuurskracht stadsraden, dorpsraden en wijkraden
 • Lid Regionale Raadsklankbordgroep Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Lid Regionale Raadsklankbordgroep Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)

Maak kennis met de andere fractieleden