Begroting 2024-2027

Begrotingsbehandeling november 2023

De jaarlijkse begrotingsraad

Ieder jaar begin november stellen we de begroting vast. In de begroting bepalen we met elkaar wat we het komend jaar voor onze inwoners en ondernemers in alle kernen gaan doen. Dat vraagt veel voorbereiding. Dat begint al in het voorjaar als we met onze Leefbaar tent een trektocht maken langs alle kernen en wijken. We spreken in onze tent veel inwoners en ondernemers en halen op wat er leeft en speelt in onze kernen. Daarnaast bezoeken we vergaderingen van de dorpsraden en ondernemersverenigingen en gaan we langs bij inwoners en ondernemers thuis.  In de weken voor de begroting zijn we druk met lezen, vragen stellen, overleggen en voorstellen schrijven om ons eiland nóg mooier en leefbaarder te maken.

Algemene Beschouwingen 2024

De begrotingsbehandeling begon op maandag 6 november met het per partij uitspreken van de algemene beschouwingen. In onze algemene beschouwingen heeft Ron Brink namens de Leefbaar fractie uitgesproken waar we trots op zijn, maar ook waar we in 2024 aan gaan werken.

Hij heeft daarbij een aantal moties en amendementen ingediend en aandacht besteed aan:

 • Het belang van lokale opslag van duurzaam opgewekte energie;
 • De beschikbaarheid van voldoende zoet water;
 • Goede bereikbaarheid van onze voorzieningen voor al onze inwoners;
 • Goede bereikbaarheid met DAB+;
 • Verkeersveiligheid en veilige oversteekplaatsen;
 • Proactieve communicatie met inwoners over ontwikkelingen in en rond hun kern;
 • Het belang van cultuur voor de leefbaarheid van ons eiland;
 • Optimale ondersteuning van stads-, dorps- en wijkraden;
 • Jongerenparticipatie en een jongerenraad;
 • Visie op- en ambitie met de taken op het gebied van welzijn, preventie, jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk, mantelzorgondersteuning en ondersteuning van vrijwilligers;
 • Ondersteuning van niet-commerciële evenementen;
 • het belang van een goed functionerende strandapp;
 • Strandbeleid en visie op strandveiligheid.
 • Maatregelen om de verkeers- en parkeerdruk in Renesse in het seizoen te verlagen.

Begroting unaniem vastgesteld

Donderdag 9 november heeft het college gereageerd op de uitgesproken algemene beschouwingen en op alle door de fracties gestelde vragen, ingediende moties en amendementen. Vervolgens hebben we uitgebreid met elkaar gedebatteerd. Op basis van het debat zijn er nog een aantal moties en amendementen toegevoegd, ingetrokken, samengevoegd of gewijzigd.  Het resultaat mag er zijn: bijna alle amendementen en moties zijn aangenomen en we hebben de begroting unaniem vastgesteld.

Bouwen aan een Leefbaar Schouwen-Duiveland

Kan niet stopt waar willen begint!

 

 

 

Terug naar het overzicht