Betaalbare woningen voor onze inwoners!

Er moeten 1.615 woningen gebouwd worden binnen 10 jaar!

We hebben betaalbare woningen nodig voor onze inwoners. Daarom willen we op Schouwen-Duiveland binnen 10 jaar 1.615 woningen bouwen. Dat is ambitieus. Afgelopen donderdag hebben we in de gemeenteraad de Structuurvisie Wonen vastgesteld. Bij voorkeur worden nieuwe woningen gebouwd binnen de grenzen van de bestaande kernen. Maar daarmee alleen redden we dit aantal niet. Daarom heeft Ron Brink namens Leefbaar afgelopen donderdag een amendement ingediend op de structuurvisie wonen. Daarmee maken we mogelijk dat er ook aan de randen van de kernen gebouwd kan worden. Alle fracties hebben vóór dit amendement gestemd. Daarnaast is er door de PvdA mede namens Leefbaar een motie ingediend waarin we van het college vragen om een actieve rol te kiezen binnen de grondpolitiek.

https://www.leefbaarsd.nl/wp-content/uploads/2023/02/230126-LSD-amendement-structuurvisie-wonen-2023-2032-definitief.pdf

 

Terug naar het overzicht