Bouw jij met ons mee aan een leefbaar Schouwen-Duiveland?

Leefbaar Schouwen-Duiveland is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we niet gebonden zijn aan landelijke standpunten en ons volledig kunnen richten op wat er leeft en speelt op ons eigen eiland. We staan middenin de eilandelijke samenleving.

De meningen van inwoners en ondernemers spelen bij onze besluitvorming een belangrijke rol. Daarom bezoeken wij de dorps-, stads- en wijkraadvergaderingen en de vergaderingen van ondernemersverenigingen en brancheverenigingen op ons eiland. Daarom staan wij ieder jaar minimaal één keer met onze Leefbaar tent in iedere kern om met onze inwoners aan in gesprek te gaan over alles wat er speelt en leeft in de kern.

We benaderen alles met gezond verstand en laten ons in onze keuzes leiden door duidelijkheid, menselijkheid en realisme. We willen vooral geen luchtkastelen bouwen, maar praktisch uitvoering geven aan haalbare en betaalbare plannen die passen bij de aard en de omvang van onze gemeente en bijdragen aan de leefbaarheid.

We staan én gaan voor een Leefbaar Schouwen-Duiveland.

Wil je met ons meebouwen aan een nóg mooier en Leefbaarder Schouwen-Duiveland? Dat kan op verschillende manieren. Wil je als streekholder onze ogen en oren zijn in je kern? Wil je bestuurlijk of politiek actief worden?

Meld je dan aan als lid van Leefbaar Schouwen-Duiveland. Wij nemen contact met je op om met elkaar de mogelijkheden te verkennen.

Terug naar het overzicht