Dan ben je raadslid!

door: Roy Klop

Na een intensieve periode in de aanloop naar de verkiezingen van eind maart werd het raadslidmaatschap voor Leefbaar Schouwen-Duiveland een feit. Onze fractie kwam uit op zes zetels en een wethouders positie, wat waren we trots op deze uitslag! Maar voor de zes raadsleden, waaronder drie nieuwe gezichten, zou het echte werk nu pas gaan beginnen.

Iedereen heeft het beste voor met ons eiland

Eind augustus is de gemeenteraad weer begonnen na het zomerreces. In de periode voor het reces heb ik al veel ervaringen mogen opdoen als kersvers raadslid. Zo is de coalitie gevormd tussen Leefbaar, CDA/CU, SGP en GroenLinks, maar moest er ook een coalitieprogramma geschreven worden. Tijdens de raadszittingen kwamen termen voorbij als amendement en moties, af en toe werden er felle debatten gevoerd door de meer ervaren raadsleden. Ook kwamen belangrijke onderwerpen ter waaronder de toeristenbelasting, de Boterhoek en de woonvisie en vele ander onderwerpen. Soms duizelde het een beetje en kwam het reces als welkome onderbreking.

Gemeenteraad Schouwen Duiveland

Wat mij het meeste is opgevallen tijdens deze eerste periode? Dat elke partij, ondanks de verschillende opvattingen, het beste voor heeft met de inwoners van ons eiland! We streven allemaal naar een gemeente waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en te recreëren. We beseffen ons echter ook dat dit niet altijd zal lukken, compromissen sluiten hoort er nu eenmaal bij in de politiek.

Ontwikkelingen in Bruinisse

Als raadslid heb ik verschillende aandachtsgebieden in mijn portefeuille, deze zijn natuurlijk ook aan bod gekomen tijdens de vergaderingen. Namens Leefbaar hebben wij hier een standpunt ingenomen, om ons verkiezingsprogramma zo goed mogelijk uit te voeren. Als inwoner van Bruinisse besteed ik ook extra aandacht aan de onderwerpen die te maken hebben met deze kern.

Zo was er de woonvisie, die heel erg van belang is voor de ontwikkeling is van Bruinisse. De inwoners klagen in mijn ogen terecht over de ‘gaten’ die zijn ontstaan in Bruinisse, door de sloop van oude woningen en gebouwen. In de vastgestelde woonvisie komt er eindelijk ruimte voor de herontwikkeling van deze plaatsen. De initiatiefnemers, de dorpsraad en andere betrokken verdienen hiervoor absoluut een compliment! Ik hoop dan ook dat alle betrokkenen nu de handen ineen kunnen slaan om de ‘woningnood’ in Bruinisse, en de (her)ontwikkeling van het centrum, uit te kunnen voeren.

Een bijdrage leveren

Heel regelmatig word ik aangesproken over onderwerpen in Bruinisse, maar ook van andere plaatsen op Schouwen-Duiveland. Ik luister graag naar zaken die er spelen en ben bereid om te helpen waar nodig. Of ik uiteindelijk iets kan betekenen is altijd de vraag, maar soms kunnen kleine bijdragen al een mooi resultaat opleveren. Zo hebben we laatst met een aantal mensen uit Bruinisse zwerfafval opgeruimd op de Grevelingendam.

Jammer om te zien hoe er met afval wordt omgegaan, maar zo positief om te zien dat er zoveel mensen bereid zijn om een kleine bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van ons eiland.

Zwerfafval opruimen op de Grevelingendam

Foto: pzc.nl (© Ernesta Verburg)

Dit is ook absoluut mijn streven. Laten we met z’n allen proberen ons prachtige eiland in stand te houden, iedereen kan hier op zijn of haar eigen manier een bijdrage in leveren. Op deze manier kunnen we veel bereiken! Dan hoop ik over 3,5 jaar te kunnen zeggen dat ik hier een bijdrage aan heb mogen leveren en met recht te kunnen zeggen “Ik heb een band met Schouwen-Duiveland!”

Zijn er zaken of onderwerpen die je wilt bespreken, of waar je vragen over hebt? Je kunt mij altijd benaderen per mail, ik sta open voor alle vraagstukken en natuurlijk (positieve) kritiek.

Wij gaan voor een Leefbaar Schouwen-Duiveland!

Terug naar het overzicht