De eerste ronde met de tent zit erop, we maken ons klaar voor 2022!

Door: Laurence Haack

De basis van Leefbaar Schouwen-Duiveland ligt niet in het gemeentehuis, die basis ligt bij jullie in alle kernen en wijken van ons eiland. Wij voelen ons op de eerste plaats volksvertegenwoordiger en zien het werk als gemeenteraadslid vooral als een middel om iets te kunnen bereiken voor al onze inwoners en ondernemers.

Als fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland vinden we het daarom heel belangrijk om met inwoners in gesprek te zijn. We willen graag uit de eerste hand van jullie horen wat er leeft en wat er speelt in jullie kern, want wat belangrijk is voor jullie als inwoners van een kern is ook belangrijk voor ons als jullie volksvertegenwoordigers.

Daarom zijn we ook al vanaf onze oprichting altijd aanwezig bij de openbare vergaderingen van dorpsraden, stadsraden, wijkraden en ondernemersverenigingen en zijn we ook daarnaast veel in de kernen te vinden. We vinden het officiële gedeelte van die bijeenkomsten natuurlijk belangrijk, maar het informele praatje met jullie in de pauze en na afloop bij een borrel is zeker net zo belangrijk. En wat hebben we dat als fractie gemist vanaf maart 2020! Natuurlijk hebben we niet stilgezeten vanaf dat moment. Via de mail, de telefoon en door individuele bezoeken aan inwoners en ondernemers zijn we steeds in contact gebleven, maar anders dan anders was het wel.

Vanaf juli tot en met begin november dit jaar hebben we met onze “Leefbaar tent” een trektocht gemaakt langs alle wijken, dorpen, kernen en stadjes van ons eiland. Velen van jullie hebben onze geel-zwarte tent vast wel een keer ergens zien staan, of zijn even bij ons komen buurten. Gewoon voor de gezelligheid om even bij te kletsen of om ons een vraag te stellen en informatie met ons te delen. We voelden ons overal ontzettend welkom, hebben genoten van de informele contacten.  We hebben gevoeld wat er leeft en speelt en een schat aan informatie opgehaald.

Zoals jullie van ons gewend zijn, dóen we ook echt wat met signalen die we ophalen. Jullie signalen uit alle kernen vormden de basis voor het amendement én de motie ‘Prioritering Stads- en Dorpsvernieuwing 2022-2025’, het amendement Skatepark Schouwen-Duiveland, het amendement betaalbare woningen voor onze eigen inwoners, het amendement voldoende dekking DAB+, het amendement zwerfafval en de moties openbaar vervoer en afvalstoffenheffing die tijdens de begrotingsvergadering op 11 november allemaal met brede steun zijn aangenomen.

Daarnaast hebben we bij de begrotingsbehandeling natuurlijk ook een aantal lopende zaken concreter uitgewerkt. Bijvoorbeeld de kunstgras wedstrijdvelden en speelkooien voor SKNWK en SV Duiveland, de cultuur- en kunstsubsidies en de lokale MBO2 opleiding “Hospitality HUB Schouwen-Duiveland”.

Onze jeugd ís onze toekomst, en wat zijn we als fractie trots op de jonge skateboarders. In Serooskerke liepen ze voor het eerst, toen nog wat schuchter, onze tent binnen. Rico, Teneré, Bob en Thom. Al snel stuiterden ze van enthousiasme en wij met hen. Hun Stichting Wat Te Doen?! en hun website stonden nog in de kinderschoenen, maar ze zaten vól ideeën en plannen. Dat ze van het type “niet lullen maar poetsen” zijn hebben ze inmiddels wel bewezen. Ze organiseren iedere zondag activiteiten voor kinderen en jongeren rondom de skatebaan in Zierikzee of bij slecht weer onder de Beuze. Tip: Ga er eens kijken met je kinderen of kleinkinderen. Skateboards, stepjes en beschermingsmaterialen kun je bij ze lenen.

Vanaf dat moment hebben ze onze tent in vrijwel iedere kern bezocht. Voor de gezelligheid en een bakkie, voor advies of om hun nieuwe plannen met ons te delen. Samen hebben ze de begrotingsraad gevolgd, met mij en een collega fractielid in een appgroep voor als ze vragen of suggesties hadden. Rico, Teneré, Beaujelle, Thom en Bob: veel succes! Want nu we als gemeenteraad geld beschikbaar hebben gesteld voor het skatepark, moeten jullie samen met het college aan de bak! Enne mannen, dank jullie wel, want wat krijgen wij als fractie veel positieve energie van jullie!

Vanaf januari 2022 trotseren we weer en wind en komen nog een keer met onze “Leefbaar tent” bij u langs. Wanneer we precies op welke locatie staan kondigen we binnenkort aan, dus hou onze website en sociale media in de gaten! We komen jullie dan terugkoppeling geven op de punten uit de eerste ronde, maar gaan ook graag opnieuw met jullie in gesprek over wat er leeft en speelt in de kernen. Kom jij ook weer gezellig bij ons langs in de tent? En als dat niet lukt, deel je dan jouw input met ons via onze website?

Samen met jullie maken we een Leefbaar Schouwen-Duiveland!

 

Laurence Haack

Terug naar het overzicht