De Starterslening geeft onze starters meer kans op de woningmarkt!

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt

Starters zijn een doelgroep die het extra moeilijk heeft op de huidige woningmarkt. De prijzen van woningen zijn hoog, er wordt vaak boven de vraagprijs geboden en een starter heeft vaak nog niet substantieel eigen geld om in te brengen. Om starters te helpen kennen we op Schouwen-Duiveland sinds jaar en dag de zogenaamde ‘starterslening’. Dit is een lening die starters tegen gunstige voorwaarden af kunnen sluiten omdat onze gemeente budget beschikbaar stelt in een fonds van waaruit leningen verstrekt kunnen worden. Van de starterslening werd jarenlang niet of nauwelijks gebruik gemaakt.  Wij vroegen ons als partij af waarom niet, het antwoord op die vraag bleek simpel.

Voorwaarden starterslening verruimd in 2022

De starterslening bleek alleen mogelijk voor bestaande woningen met een koopsom tot maximaal € 180.000 en had een maximale hoogte van € 36.000. Er waren in 2022 voor die prijs simpelweg geen woningen te koop binnen onze gemeente. We hebben toen als Leefbaar het initiatief genomen om de voorwaarden van de starterslening aan te passen. De maximale koopsom werd opgetrokken tot aan de Nationale Hypotheekgarantie Grens (NHG Grens) die in  2024 € 435.000 is, het maximaal te lenen bedrag ging van € 36.000 naar € 50.000 en startersleningen konden voortaan ook verstrekt worden voor nieuwbouwhuizen.

Veel starters maken gebruik van de starterslening

Vanaf het moment dat deze nieuwe voorwaarden van kracht werden was er ineens heel veel belangstelling voor de starterslening. Zoveel belangstelling zelfs dat het budget uitgeput dreigde te raken. Gelukkig hadden we dat voorzien en hadden we ook met het college afgesproken dat het college zodra het budget niet toereikend blijkt naar de raad moet komen met een verzoek om extra budget toe te voegen aan het fonds van waaruit de lening verstrekt wordt.

Zo nodig stelt de gemeenteraad extra budget beschikbaar

Deze week was op Omroep Zeeland dat starters in de gemeenten Middelburg en Borsele dit jaar geen starterslening meer kunnen aanvragen omdat het budget op is. Dat kan starters bij ons op Schouwen-Duiveland gelukkig niet gebeuren. Want zodra het budget op dreigt te raken moet het college met een voorstel naar de gemeenteraad komen om extra budget toe te voegen aan het fonds van waaruit de starterslening wordt verstrekt. De starterslening is zo’n succes dat we als gemeenteraad sinds de invoering van de nieuwe regels in het voorjaar van 2022 al meerdere keren extra budget beschikbaar hebben gesteld voor de starterslening. Als het nodig zullen we dat wat Leefbaar betreft zeker weer doen!

Starterslening aanvragen Gemeente Schouwen-Duiveland

 

Terug naar het overzicht