Een ‘Eilanddichter’ voor Schouwen-Duiveland

Cultuur, speerpunt van Leefbaar

Kunst, cultuur en (immaterieel) erfgoed zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze samenleving. Het is dan ook niet meer dan logisch dat dit belangrijke onderwerpen zijn voor Leefbaar Schouwen-Duiveland.Zo staat er in ons verkiezingsprogramma 2022-2026 als speerpunt Cultuur:  ‘Cultuur bindt en verbindt ons. Door middel van cultuur leren we ons eiland en de geschiedenis van ons eiland beter kennen en waarderen. Cultuur is belangrijk voor de identiteit van Schouwen-Duiveland. Daarom stimuleren en steunen wij culturele initiatieven op ons eiland.’

Als wij ergens voor staan dan gáán we er voor

Dat dit speerpunt uit ons verkiezingsprogramma zeker geen loze kreet is blijkt wel uit het feit dat er op initiatief van Leefbaar én met steun van Leefbaar ieder jaar weer amendementen en moties aangenomen worden die te maken hebben met (immaterieel) erfgoed, monumenten en/of kunst- en cultuur. 

Zo kunnen kleinere musea, om toekomstbestendig te worden, een beroep doen op een projectsubsidie uit een revitaliseringsfonds dat er kwam dankzij een initiatief van Leefbaar. De ‘Bewaerschoole’ in Burgh-Haamstede kon dankzij een Leefbaar amendement met cofinanciering door de gemeente een meerjarig kunstproject ‘The Future Has Many Histories’ realiseren. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van initiatieven die Leefbaar de laatste jaren nam op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

Van creatief spelen met taal tot dichtkunst

Kunstenaars vertalen wat ze zien en meemaken in de wereld in kunst. Een schilder doet dat in tekeningen/schilderijen, een beeldhouwer in beelden en dichters verheffen het creatief spelen met taal tot dichtkunst.  Taal is belangrijk en onmisbaar in de communicatie. Maar taal is meer dan alleen maar een functioneel communicatiemiddel. We spelen (bijna) allemaal wel eens met taal op het niveau van een oneliner, een woordgrapje of een Sinterklaasgedicht. En toch hebben veel mensen meer moeite om dichtkunst/poëzie op waarde te schatten dan een een schilderij of een beeld.

Eilandgedichten schetsen een tijdsbeeld

Gedichten kunnen een manier zijn om de dagelijkse actualiteit te verwoorden waarbij herkenning, verbinding en soms ook relativering sleutelwoorden zijn.

Wij geven onze tradities, ons erfgoed, onze passie en liefde voor ons prachtige eiland graag door aan de toekomstige generaties.

De verzamelde werken van Jacob Cats, geboren in Brouwershaven en de bekendste dichter die ons eiland voortbracht, schetsen een beeld van de tijd en de wereld waarin hij leefde. Nou willen wij de lat niet op dat niveau leggen, maar,..

Als wij een ‘Eilanddichter’ zouden aanstellen die een af te spreken aantal ‘Eilandgedichten’ per jaar schrijft en als we die gedichten vervolgens periodiek bundelen, dan schetst die verzameling van ‘Eilandgedichten’ een beeld van wat er in onze tijd leefde en speelde op ons eiland voor de generaties na ons.

Een ‘Eilanddichter’ voor Schouwen-Duiveland

De brief die een groep eilandelijke dichters aan de gemeenteraad en het college stuurde over hun wens om te komen tot een ‘Eilanddichter’ was voor ons dan ook de aanleiding om tijdens de begrotingsbehandeling van dit jaar het initiatief te nemen voor de motie ‘Onderzoek aanstellen Eilanddichter’. We kozen voor een onderzoek om recht te doen aan de wens van de groep dichters die de brief schreven. Zij vragen in hun brief om hierover in gesprek te gaan met de gemeenteraad en het college burgemeester en wethouders en om betrokken te worden bij het hele proces. De SGP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie, D’66 en de PvdA waren zo enthousiast dat ze de motie mede hebben ingediend. Uiteindelijk stemde alleen de fractie van de VVD tegen de motie ‘Eilanddichter’.

Wij kijken uit naar de bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de dichters van ons eiland en gaan er van uit dat Schouwen-Duiveland in 2025 de eerste ‘Eilanddichter’ aan kan stellen.

Kan niet stopt waar willen begint!

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht