Energiebesparing en verduurzaming: De gemeente moet het goede voorbeeld geven!

Begroting 2023-2026

We hebben als gemeente ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. We willen CO2 neutraal zijn in 2040 en daar moet nog best veel voor gebeuren. Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven aan onze inwoners en ondernemers. We snappen best dat het gemeentehuis ook buiten openingstijden gedeeltelijk verlicht moet zijn, maar vinden dat minimaal de helft van de lampen dien nu blijven branden gewoon uit kan! Jet van Gent en Ron Brink stelden samen een motie op om het college op te roepen om versneld te investeren in energiebesparing.  Deze motie werd met brede steun aangenomen dus het college gaat aan de slag met de volgende punten:

  • het huidige energieverbruik voor alle gemeentelijke activiteiten wordt in kaart gebracht inclusief besparingsmogelijkheden en de investeringen die daarvoor nodig zijn;
  • er wordt een prioritering aangebracht in de mogelijke maatregelen op basis van haalbaarheid en betaalbaarheid en de gemeenteraad krijgt concrete voorstellen inclusief een uitvoeringsplanning voorgelegd om daar keuzes in te kunnen maken;
  • er wordt een energie (kosten) besparingsprogramma opgesteld dat breder gaat dan alleen de gemeentelijke organisatie inclusief energieopwekking, energieopslag en beschikbare stimuleringsleningen.

Klik hier voor de motie versneld investeren in energiebesparing

 

Terug naar het overzicht