Geen verhoging lokale lasten voor ondernemers in 2023!

Begroting 2023-2026

Het college had in de concept begroting al voorgesteld om de Onroerendezaakbelasting (OZB) woningen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing in 2023 niet te verhogen. Dat vonden wij niet genoeg. Want de hoge inflatie en de hoge (en nog steeds stijgende) energiekosten raken niet alleen onze inwoners maar zéker ook onze ondernemers. Met name ondernemers die door de aard van hun bedrijf veel gas en/ of stroom gebruiken zoals bijvoorbeeld bakkers hebben het zwaar en zien zelfs het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komen. Dat gaat ons als lokale partij aan het hart. We kunnen helaas niet heel veel, er zijn maatregelen nodig vanuit het Rijk. Wat we wél kunnen moeten we ook doen vinden wij. Daarom hebben Ron Brink en Roy Klop samen een amendement opgesteld om te zorgen dat de OZB-niet woningen en de precariorechten in 2023 ook niet verhoogd worden. Dit is donderdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad! Ron en Roy stelden ook een amendement op om de forensenbelasting in 2023 niet te verhogen, ook deeltijdinwoners hebben immers last van de hoge inflatie en de stijgende energiekosten. Dat amendement is helaas niet aangenomen.

Klik hier voor het amendement nullijn lokale lasten ondernemers

 

Terug naar het overzicht