Leefbaar heeft hart voor cultuur!

Begroting 2023-2026

Ons immateriële erfgoed is belangrijk. De meeste culturele stichtingen en verenigingen die zich inspannen voor dat (immateriële) erfgoed en onze cultuur drijven op vrijwilligers. We denken dan bijvoorbeeld aan de Straô comités, de besturen die lokale evenementen organiseren en de vele muziekverenigingen en toneelverenigingen.  Deze organisaties hebben het worstelen soms om overeind te blijven, Corona heeft daar geen goed aan gedaan. Leefbaar vindt dat vrijwilligers die zich op wat voor manier dan ook inspannen om onze samenleving leefbaarder te maken onze ondersteuning verdienen.

Wij zijn van mening dat een bestuur door een meerjarenbeleidsplan op te stellen verder vooruit gaat denken en plannen en dat alleen al maakt dat de vereniging/stichting meer toekomstbestendig. Het hebben van zo’n document helpt ook bij het aanvragen van subsidies en het beroep doen op fondsen zoals het VSB fonds, het Mondriaanfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Culturele stichtingen en verenigingen die zelf de expertise niet in huis hebben om zelfstandig een meerjaren beleidsplan met bijbehorende begroting op te stellen moeten daarbij ondersteund kunnen worden.

Daarom stelde Laurence Haack als portefeuillehouder cultuur een amendement op zodat culturele stichtingen en verenigingen op aanvraag een bijdrage kunnen krijgen van maximaal € 25.000,- om zich professioneel te laten ondersteunen bij het schrijven van een meerjaren beleidsplan met begroting.

Het Watersnoodmuseum is een belangrijke culturele publiekstrekker voor Schouwen-Duiveland. Het museum vertelt de verhalen rondom de watersnoodramp van 1953 en ontwikkelt zich steeds verder door als kennis- en herinneringscentrum rondom water en de strijd tegen het water. Als gemeente ondersteunen we die ontwikkeling en hebben we afgesproken dat we de lijn van de Provincie Zeeland zullen volgen met betrekking tot het verstrekken van de door het museum aangevraagde budgetsubsidie.

Laurence Haack stelde een amendement op om voor 2023 en 2024  een budget van € 400.000,- per jaar beschikbaar te stellen. Daardoor kan het college zodra de Provincie besloten heeft de aangevraagde subsidie te verstrekken dit voorbeeld volgen.

Beide amendementen werden unaniem aangenomen.

Klik hier voor het amendement budgetsubsidie Watersnoodmuseum 2023 en 2024

Klik hier voor het amendement faciliteren culturele stichtingen en verenigingen

Terug naar het overzicht