Leefbaarheid maken we samen!

Door: Peter Vijverberg

Afgelopen weekend had ik een reünie van het bestuur van de Plattelands Jongeren Zuid (PJZ) waar ik zo’n 35 jaar geleden deel van uit maakte. Deze vereniging was in eerste instantie bedoeld voor jongeren van het platteland met een agrarische achtergrond, maar in de loop van de tijd werden steeds meer anderen dan agrarische jongeren ook lid.

Vroeger

Tijdens zo’n reünie komen er uiteraard verhalen van vroeger naar boven. Als je het dan zo over die tijd hebt, dan besef je dat wij toen ook al bezig waren met de leefbaarheid. In dit geval voor de plattelands jongeren. Een tijd dat er nog geen mobiele telefoons waren, laat staan ‘wrieftelefoons’. Wel had iedere kern nog een bakker, kruidenier en één of meerdere café’s en florerende verenigingen en clubs waar veel mensen lid van waren en hun vrije tijd bij doorbrachten. Schouwen-Duiveland leefde op een andere manier dan nu, maar wel op een manier dat we het met z’n allen deden in verenigings- en clubverband.

Ook de PJZ had niet te klagen, met op het hoogtepunt bijna 200 leden op Schouwen-Duiveland alleen al. We organiseerden een veelheid aan activiteiten. Met grote groepen gingen we op wintersport, we organiseerden thema-avonden over diverse onderwerpen en 1x per jaar was het Tonnenmagazijn in Brouwershaven te klein voor alle mensen die naar een toneelstuk kwamen kijken, gebracht door eigen leden. En wie herinnert zich het jaarlijkse schuurfeest niet meer?

Terugloop

Maar helaas, het is allemaal voorbij, de vereniging bestaat niet meer. Het is net zoals we zien bij vele verenigingen. Het ledental loopt terug doordat we het allemaal druk hebben met misschien wel die smartphone of andere belangrijke dingen en we niet de verplichting willen voelen dat we op vaste momenten iets moeten doen. Vele kernen hebben hier last van. Vaak is het lastig of onmogelijk om verenigingen in stand te houden, hetgeen betekent dat ze gedwongen zijn te stoppen. Maar hoe minder er te doen is, des te minder verbondenheid er is. Wie kent wie nu eigenlijk nog op je dorp of in je stad?

Samen

Op Ouwerkerk hanteren we de leus “leefbaarheid voor nu en in de toekomst maken we samen”. Samen je kern en zo geheel Schouwen-Duiveland leefbaar houden. Wij van Leefbaar Schouwen-Duiveland – onze naam zegt het al – gaan voor leefbaarheid. Doet u als inwoner ook mee?

Terug naar het overzicht