Luctor et Emergo!

Door: Roy Klop

De wereld staat op zijn kop en landen gaan massaal op slot. Reizen worden geannuleerd, producten uit China komen niet meer, het wereldwijde logistieke systeem staat op de helling en economisch worden we nu ook hard getroffen. Er is geen ontkomen meer aan, het Coronavirus houdt ook Nederland in zijn greep.

Sinds zondagavond 18.00 uur zijn er ingrijpende maatregelen van kracht om verdere verspreiding tegen te gaan. Alle scholen en kinderopvangcentra, alle horeca en sportverenigingen worden minimaal tot en met 6 april geheel of gedeeltelijk gesloten. De zorg is extra alert met de opvang en verzorging van nieuwe patiënten. Landelijk is in alle Veiligheidsregio’s Grip 4 van toepassing en ook de Veiligheidsregio Zeeland heeft een noodverordening afgekondigd die actueel gehouden wordt op basis van alle maatregelen.

Wie had dit scenario een aantal weken kunnen bedenken. Het was toen nog een “ver van mijn bedshow”, maar is nu in alle hevigheid aanwezig. Ook Zeeland is getroffen en helaas zijn er ook al besmettingen op Schouwen-Duiveland.

Het is ingrijpend, het komt dichtbij, het raakt ons allemaal en we worden in onze “vrijheid” beperkt. We werken zoveel mogelijk vanuit huis, geven elkaar geen handen meer en gepaste “sociale” afstand wordt geadviseerd. Dit voelt vreemd en ongemakkelijk. Helaas is dit nodig om elkaar te onzien en vooral de ouderen en lichamelijk zwakkere medemensen te behoeden van besmetting.

Alle ondernemers en onze hele economie zullen de gevolgen gaan voelen. Als ik naar onze gemeente kijk dan denk ik daarbij bijvoorbeeld aan de landbouw, de handel, de export en logistiek. Maar ook op de voor onze economie zo heel belangrijke recreatiesector zal deze situatie een grote invloed hebben. Het toeristenseizoen staat voor de deur en ons mooie vakantie eiland met zijn vele horecagelegenheden, campings, hotels en bezienswaardigheden krijgt hiermee te maken. Allerlei bijeenkomsten, openingen en andere grotere evenementen zijn al geannuleerd of afgeblazen. Dat is vervelend, maar helaas wel noodzakelijk in deze tijden van de Coronacrises.

Op dit moment is nog niet in te schatten welke gevolgen deze Corona crisis zal hebben voor onze ondernemers, hun personeel en op de lange termijn al onze inwoners en de gemeente. Wel zeker is dat de economische en sociale impact groot is! We leven mee met alle ondernemers, die hiervan schade gaan ondervinden. We hopen oprecht dat zij hun hoofd boven water zullen kunnen houden. Ik maak me daar als betrokken Raadslid en portefeuillehouder binnen onze fractie grote zorgen om en leef mee met alle ondernemers van Schouwen Duiveland.

Het kabinet heeft uitgesproken dat ze er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen en mensen hun baan niet gaan verliezen. Ik hoop van ganser harte dat dit ook daadwerkelijk gebeurt voor alle branches en alle ondernemers dus óók voor alle ZZP-ers.

Ook voor de gemeente en de gemeenteraad heeft deze crisis gevolgen. De gemeente moet (juist) ook in deze hectische tijd bestuurd- en veilig gehouden worden. De commissievergaderingen van maart zijn afgeblazen en we moeten de gemeente nu op een andere wijze besturen. Dringende onderwerpen worden door de raadsleden en de fracties via de mail onderling met elkaar gedeeld en besproken. Mensen die over onderwerpen wilden inspreken tijdens commissievergaderingen worden nu telefonisch of via de mail gehoord. Er worden lijstjes gemaakt met onderwerpen waarover besloten móet worden met de bijbehorende deadlines. Ook voor ons is deze andere manier van werken pionieren, al doende en met vallen en opstaan leren we. We hebben immers geen keuze, we moeten verder en vooral de juiste keuzes blijven maken in het belang van al onze inwoners en ondernemers.

We wonen, werken en leven in een sterke samenleving. We kennen elkaar, we kijken naar elkaar om en we hebben wat voor elkaar over, dat is onze kracht. We moeten vertrouwen hebben en houden in elkaar en in het feit dat het goed komt. We moeten elkaar niet uit het oog verliezen en elkaar helpen, zowel zakelijk als privé. Samen kunnen we dit aan en samen komen we deze moeilijke periode te boven. Als we er met elkaar en voor elkaar écht voor gaan dan houden we ons prachtig eiland leefbaar voor onszelf en onze kinderen. Ik ben er van overtuigd dat ons dat lukt, dat we hier samen weer sterker uitkomen.

Ondanks Corona, zijn er in de kern waar ik zelf woon (Bruinisse) mooie ontwikkelingen gaande. De dorpskern is aangepakt, de Albert Heijn wordt volledig vernieuwd en er komen woningen bij voor senioren, waardoor er een doorstroming moet komen voor starters en jonge gezinnen. In een volgende blog kom ik graag terug op deze ontwikkelingen.

Samen kunnen we deze Corona crises aan, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen!

“Luctor et Emergo”
Ik worstel en kom boven

Terug naar het overzicht