Meer woningen voor onze eigen inwoners in Scharendijke en Zierikzee!

Woningnood bij onze eigen inwoners

De behoefte aan betaalbare woningen op ons eiland is groot. Kinderen blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen of verlaten zelfs ons eiland omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Senioren verhuizen niet omdat er te weinig levensloopbestendige woningen zijn en hun woningen komen dus niet vrij voor gezinnen. Spoedzoekers verblijven in recreatiewoningen en caravans omdat ze niet op tijd een woning kunnen vinden.

Ons verkiezingsprogramma is een belofte aan inwoners

In ons verkiezingsprogramma staat daarom dat we tot 2040 minimaal 1.000 woningen willen bouwen, verdeeld over al onze kernen. Bovendien beloofden we in ons verkiezingsprogramma dat we binnen de wettelijke mogelijkheden de woonwensen van onze eigen inwoners met voorrang faciliteren.  Ons verkiezingsprogramma is onze belofte aan onze kiezers en onze inwoners, daar staan we voor en daar gaan we voor!

150 sociale huurwoningen in Zierikzee en Scharendijke

De gemeente gaat samen met Zeeuwland 150 sociale huurwoningen bouwen. Op de locatie van de oude Cornelia in Zierikzee komen er 90 en aan de Elkerzeese weg in Scharendijke 60.  Het zijn modulaire woningen: ze zijn eenvoudig aan te passen en zo nodig kunnen ze verplaatst worden. Het college wil 100 woningen (2/3 deel) inzetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en 50 (1/3 deel) voor lokale starters, senioren en spoedzoekers.

Signalen van de inwoners over deze projecten

Er zijn informatie- en inspraakbijeenkomsten geweest voor inwoners die daar massaal gebruik van hebben gemaakt. Inwoners hebben daar opmerkingen gemaakt over onder andere de bouwhoogte, het parkeren, de ontsluiting, de verkeersafwikkeling en de landschappelijke inpassing. Inwoners hebben daarnaast het signaal gegeven dat er in deze plannen té veel woningen worden ingezet voor de opvang van Oekraïners en te weinig voor onze lokale starters, senioren en spoedzoekers. Wij hebben die signalen van onze inwoners gehoord en begrepen en zijn het met deze inwoners eens!

Leefbaar wil meer woningen voor eigen inwoners

Binnen de plannen voor de modulaire woningen in Zierikzee en Scharendijke worden 150 kwalitatief goede sociale huurwoningen gebouwd en die zijn hard nodig. Daar zijn we dus positief over en stemmen we mee in. Maar met de voorgestelde verdeling van die woningen (100 voor Oekraïense vluchtelingen en 50 voor starters, senioren en spoedzoekers) zijn we het niet eens.

We hebben als gemeente een taak om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, daar staan we achter en daar werken we dus graag aan mee. We voorzien dat veel van deze vluchtelingen langdurig en zelfs permanent op ons eiland zullen blijven. Het is daarom belangrijk dat ze goed integreren en ook echt actief deel gaan uitmaken van onze samenleving. Om dat te bereiken is het belangrijk dat we ze zo goed mogelijk gespreid over onze gemeente opvangen. Ook dit is voor ons reden om te streven naar een andere verdeling van de woningen in Zierikzee en Scharendijke.

Om een voorstel van het college te kunnen veranderen heb je steun van de meerderheid van de raad nodig. We hebben daarom overlegd met de partijen waar we steun hoopten te vinden voor een andere verdeling van de woningen. Het maximaal haalbare bleek om de helft van de in totaal 150 woningen toe te wijzen aan lokale starters, senioren en spoedzoekers en de andere helft te bestemmen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen.  Daar hebben we een amendement (wijzigingsvoorstel) voor opgesteld. Met de steun van de SGP, de VVD en de ChristenUnie was daar een meerderheid voor. Met elkaar is het ons zo gelukt om 25 woningen extra beschikbaar te krijgen voor onze eigen inwoners.

Leefbaar: prioriteit voor woonbehoefte eigen inwoners

Leefbaar Schouwen-Duiveland blijft zich de komende jaren hard maken voor het bouwen van minimaal 1.000 woningen verdeeld over al onze kernen. We werken mee aan het realiseren van onze taakstellingen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen en huisvesting van statushouders. Maar bij Leefbaar ligt de prioriteit bij het faciliteren van de woonbehoefte van onze eigen inwoners!

Terug naar het overzicht