Met de schoolbus naar de regioschool

Door: Laurence Haack

Toen ik in 1992 fulltime op Schouwen-Duiveland kwam wonen was het niet de bedoeling dat ik hier zou blijven. Ik was van plan om hier een paar jaar te blijven wonen, maar ik was ervan overtuigd dat ik daarna weer terug zou gaan naar ‘Mie Mestreech’. Het liep anders… De kinderen werden hier geboren en samen met mijn echtgenoot runde ik 10 jaar lang met veel passie en plezier ons eigen restaurant, ‘De Schouwse Pot’ in Westenschouwen. Zonder dat ik het zelf in de gaten had sloot ik dit eiland in mijn hart en in mijn ziel. Het idee om ooit terug te verhuizen naar Maastricht verdween steeds verder naar de achtergrond. Druk met werken, druk met opvoeden, de tijd vloog. Toen de kinderen naar de middelbare school gingen maakte ik voor mezelf de bewuste keuze dat ik voorgoed op Schouwen-Duiveland wilde blijven.

Onderwijs

Ik vind het belangrijk dat ook de generaties na ons nog prettig kunnen wonen, werken en recreëren op het eiland en wil daar graag iets aan bijdragen. Dat was in 2010 mijn motivatie om gemeenteraadslid te worden. En dat is ook de reden waarom ik nog steeds met veel plezier raadslid ben. Mijn vader was een bevlogen docent, de passie voor onderwijs is me door hem met de paplepel ingegoten. Onderwijs is dan ook al vanaf het begin een van mijn favoriete portefeuilles in de raad.

Krimp

Een school is meer dan een plek waar kennis wordt bijgebracht aan kinderen. Een school is ook een plek waar kinderen sociaal en emotioneel gevormd worden. De plek waar ze leren dat iedereen mag zijn zoals hij is. Waar ze leren dat iedereen zijn eigen talenten heeft en dat je je leven lang blijft leren. School is ook de plek waar ze vriendjes leren maken, waar ze weerbaar worden en leren om zichzelf staande te houden in de samenleving. Om daar goed invulling aan te kunnen geven moet een school robuust zijn en een zekere omvang hebben. We zien de laatste jaren de lagere scholen in met name de kleinere kernen op ons eiland krimpen. Een groeiend aantal kernen op het eiland heeft al geen school meer. We zien ook dat het voor onze scholen steeds lastiger wordt om voldoende leerkrachten te vinden. Gelukkig staat er nog steeds voor iedere klas een leerkracht, maar vervanging bij ziekte wordt een steeds grotere uitdaging.

Regioscholen

Door Regioscholen te vormen lossen we dit op. Die regioscholen moeten brede scholen zijn waarbinnen meerdere partijen rondom kind en gezin samenwerken. Denk dan bijvoorbeeld aan kinderopvang, logopedie of sport en beweging. Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden, ook buiten de schooltijden.

De keuze voor regioscholen maken we vanuit de overtuiging dat dit op lange termijn het beste is voor de kinderen. De jeugd ís de toekomst, dus wat goed is voor onze kinderen is goed voor ons eiland. Een regioschool moet voor de kinderen uit alle kernen in het gebied bereikbaar zijn. Bij de keuze voor regioscholen hoort dus ook dat we verantwoordelijkheid nemen voor het schoolvervoer. Dit willen we doen door (elektrische) schoolbussen te laten rijden die de kinderen vanuit alle kernen naar school brengen en ze ook weer terugbrengen. En als die bussen dan toch rijden, dan kunnen ze breder ingezet worden en ook andere mensen uit die kernen vervoeren. Daarmee worden onze voorzieningen voor inwoners uit alle kernen veel beter bereikbaar. Dat is goed voor de leefbaarheid op ons eiland en daar staan wij voor!

Als je ergens voor staat dan moet je er ook voor gaan. Wij gaan dus niet passief afwachten en toekijken hoe steeds meer scholen sluiten omdat ze zó klein worden dat er geen andere keuze meer is dan opheffen. Regeren is vooruitzien en wij kiezen ervoor om op tijd de bakens te verzetten. Wij willen dat de regioscholen gevormd worden op basis van visie en niet op basis van bittere noodzaak. Daarom zetten we druk op het proces om regioscholen te vormen. Het is in dat proces aan de schoolbesturen om een gezamenlijke visie op te stellen op onderwijs en om een programma van eisen op te stellen waar het nieuwe schoolgebouw aan moet voldoen. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk op basis van die eisen beslist waar de regioscholen gevestigd worden.

Een regioschool betekent veel meer voor de lokale samenleving dan alleen een plek waar kinderen les krijgen en gevormd worden. Het is ook een ontmoetingsplek die binnen, maar vooral ook buiten schooltijden multifunctioneel gebruikt kan worden.

Leefbaar Schouwen-Duiveland is graag duidelijk. Een regioschool hoort gewoon midden in een kern te staan. Het is voor ons dan ook onacceptabel dat regioscholen ergens midden in de polder of op bedrijventerreinen gebouwd worden. Wij vinden de kern waar de meeste kinderen wonen de meest logische plek om een regioschool te bouwen. En natuurlijk kunt u er dan op rekenen dat wij zorgen dat het leerlingenvervoer goed geregeld wordt voor de kinderen uit alle kernen van ons eiland.

Leefbaar Schouwen-Duiveland, gewoon duidelijk!

 

Terug naar het overzicht