Ondersteuning voor Stads-, Dorps-, Wijkraden en Ondernemers verenigingen

Begroting 2023-2026

Stads-, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen zijn een onmisbare schakel bij het creëren van draagvlak voor belangrijke ontwikkelingen in onze kernen zoals de stads- en dorpsvisies. De besturen van de stads-, dorps- en wijkraden en de ondernemersverenigingen weten als geen ander wat er leeft en speelt in de kern. Zij zijn onze ogen en oren in de kern en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze stadjes, dorpen en wijken.

De besturen van de stads-, dorps- en wijkraden, maar ook de besturen van de ondernemersverenigingen die nog geen deel uitmaken van een BIZ verdienen ondersteuning om in deze voor inwoners en ondernemers moeilijke tijden een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de leefbaarheid in de kernen. Roy Klop en Ron Brink stelden samen een motie op waarin we het college oproepen om die ondersteuning te bieden op basis van een onderbouwde aanvraag en tot een maximum van € 25.000,- per aanvraag. Deze motie werd unaniem aangenomen!

Klik hier voor de motie ondersteunen stads-, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen

Daarnaast dienden wij een motie van de VVD mede in die het college oproept om in 2023 een aantal kleinere projecten in verschillende kernen op te pakken in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing. Ook deze motie werd met brede steun aangenomen.

Terug naar het overzicht