Optimale ondersteuning voor stads-, dorps- en wijkraden

Uitbreiding aantal wijkraden Zierikzee is gewenst

Gelukkig hebben al onze kernen een stads- of dorpsraad. Helaas heeft Zierikzee tot op dit moment slechts één wijkraad (Hart van Poortambacht). We zouden graag zien dat het aantal wijkraden in Zierikzee wordt uitgebreid, het liefst zien we in iedere wijk een wijkraad. Het initiatief om een wijkraad op te richten moet vanuit de inwoners van de wijk zelf komen, maar we kunnen ze daartoe wel enthousiasmeren en stimuleren. Inwoners die daadwerkelijk een wijkraad op gaan richten moeten daarbij ondersteund kunnen worden vanuit de gemeente.

Werk stads-, dorps- en wijkraden wordt steeds complexer

De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden van onze stads- en dorpsraden steeds complexer en omvangrijker geworden. Ze worden gevraagd om te participeren in het proces om te komen tot kernprofielen en ze hebben een actieve rol in het proces van opstellen én uitvoeren van stads- en dorpsvisies. Vanaf 2024 gaan we strategische visie actualiseren en de omgevingswet implementeren. Beide processen vragen om participatie door inwoners en ongetwijfeld doen we ook daarvoor weer een beroep op de stads-, dorps- en wijkraden. Al die ontwikkelingen vragen om een stevigere ondersteuning op beleidsniveau dan we tot op heden aan deze raden bieden. Ook het enthousiasmeren, stimuleren en ondersteunen van inwoners van Zierikzee bij het oprichten van wijkraden vraagt om extra capaciteit.

Stads-, dorps- en wijkraden verdienen betere ondersteuning

Om al die vrijwilligers in de stads-, dorps- en wijkraden de ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben is er extra capaciteit nodig. Wij zaten daarin volledig op één lijn met coalitiepartner het CDA. Wij hadden in onze algemene beschouwingen het college de suggestie gedaan om een soort griffie in te richten voor de stads-, dorps- en wijkraden en het CDA had een motie ingediend voor ondersteuning bij het oprichten van wijkraden. Samen hebben we tussen het eerste deel van de begrotingsvergadering op maandag en de tweede begrotingsvergadering op donderdag een amendement opgesteld waarin we die ondersteuning concreet maken door te stellen dat de formatie die is belast met de ondersteuning van de stads-, dorps- en wijkraden moet worden uitgebreid en daar ook budget voor beschikbaar te stellen.

Het amendement ‘Optimaliseren ondersteuning stads-, dorps- en wijkraden en stimulering uitbreiding aantal wijkraden Zierikzee’ is ingediend door de fracties van CDA en Leefbaar Schouwen-Duiveland samen en heeft de steun gekregen van alle andere fracties, waardoor de ondersteuning van de raden vanaf 2024 kan worden geoptimaliseerd.

 

Terug naar het overzicht