Parkeervignet voor inwoners structureel vanaf 2023!

Als fractie van Leefbaar vinden wij het parkeervignet een waardevolle voorziening voor onze inwoners die best wat mag kosten. We vinden ook dat het parkeervignet gebruiksvriendelijker moet worden en dat de parkeermogelijkheden met het vignet ruimer mogen. Het college had in de concept begroting 2023-2026 geen budget opgenomen om ook in 2023 weer een parkeervignet aan de inwoners aan te kunnen bieden.

Daarom stelde Laurence Haack een amendement op waarmee we budget beschikbaar stellen om het parkeervignet als voorziening ook vanaf 2023 aan te kunnen bieden aan onze inwoners, En als we dan toch bezig zijn, dan maken we het vignet gelijk gebruiksvriendelijk en verruimen de parkeermogelijkheden met het vignet. Vanaf 2023 gaat het parkeren met het vignet overal op basis van kentekenregistratie en hoeven parkeeracties niet meer aangemeld te worden. Ook kun je met het vignet op één dag in meerdere kernen parkeren (maximaal 2 uur per kern). Buiten het seizoen is in alle kernen behalve Zierikzee het parkeren gratis, in Zierikzee kan daarom van 1 november tot en met 31 maart maximaal 4 uur geparkeerd worden met het vignet. Zo wordt het voor inwoners aantrekkelijker om in Zierikzee te gaan winkelen in plaats van in Middelburg of Goes.

Het parkeervignet 2023:

  • Op de parkeerterreinen aan de stranden kan de hele dag geparkeerd worden;
  • Het vignet werkt overal op basis van kentekenregistratie;
  • Parkeeracties hoeven niet aangemeld te worden;
  • Maximale parkeerduur 2 uur per kern;
  • Per dag kan er in meerdere kernen steeds 2 uur per kern geparkeerd worden;
  • Van 1 november tot en met 31 maart kan in Zierikzee 4 uur geparkeerd worden met het vignet;
  • Bij parkeren in de kernen begintijd parkeeractie aangeven op parkeerschijf.
  • Het tarief voor het vignet blijft gelijk (€ 30,- voor het eerste vignet, € 105,60 voor het tweede vignet).

Het amendement werd aangenomen, dus ook vanaf 1 januari 2023 kunnen alle huishoudens weer maximaal 2 parkeervignetten kopen!

Klik hier voor het amendement parkeervignet

Terug naar het overzicht