Pas op de plaats voor uitbreiding niet reguliere kampeerterreinen

Uitbreiding niet-reguliere kampeerterreinen?

Niet reguliere kampeerterreinen op Schouwen-Duiveland mogen maximaal 25 toeristische eenheden exploiteren waarvan maximaal 20% en maximaal 5 permanente eenheden. Vanaf juli 2023 mogen op niet reguliere kampeerterreinen van de provincie maximaal 35 toeristische eenheden geëxploiteerd worden. Als gemeente moeten we bepalen of we die uitbreiding ook op Schouwen-Duiveland mogelijk willen maken.

Raadsbrede motie: pas op de plaats

De beslissing of niet-reguliere kampeerterreinen op Schouwen-Duiveland uit mogen breiden van 25 naar maximaal 35 toeristische eenheden vraagt om een zorgvuldige afweging waarbij alle belangen afgewogen moeten worden. Daar is nu de tijd niet rijp voor. Leefbaar Schouwen-Duiveland heeft het initiatief genomen om te komen met een raadsbrede motie. In die motie geven alle politieke partijen samen aan dat we een pas op de plaats willen maken.

Goede afweging vraagt meer informatie

Aan de ene kant gunnen we onze ondernemers die uitbreiding, maar aan de andere kant hebben we ook rekening te houden met onze inwoners die met name in de zomermaanden een steeds grotere druk ervaren van het toerisme. De laatste jaren proberen we daarom geen extra gasten naar ons eiland te trekken in de zomerperiode, maar juist in de rustigere voor- en naseizoen maanden. Een uitbreiding van het aantal eenheden op niet-reguliere kampeerterreinen zorgt met name in de toch al zo drukke zomermaanden voor extra toeristen op ons eiland en dat is strijdig met het beleid om de bezetting meer te spreiden over het jaar.  We vragen in de motie aan het college om een aantal zaken goed te onderzoeken én om eerst de uitkomsten van het lopende draagvlakonderzoek toerisme en de dialoog toerisme die de raad met inwoners gaat voeren af te wachten.

Besluit over uitbreiding 2e kwartaal 2025

We hopen dan in het 2e kwartaal van 2025 alle informatie compleet te hebben om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het al dan niet mogelijk maken van een uitbreiding van niet reguliere kampeerterreinen van 25 eenheden naar maximaal 35 eenheden.

Terug naar het overzicht