(Praktijk)onderwijs de toekomst voor Schouwen-Duiveland!

Door: Roy Klop

Recentelijk is er door de gemeente Schouwen-Duiveland, het bedrijfsleven en het onderwijs een convenant “vitale arbeidsmarkt” getekend. Door deze convenant wordt de komende 4 jaar alles op alles wordt gezet om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Samen met het bedrijfsleven

De inzet is gericht op behoud van de bestaande voorzieningen met kinderopvang en uitbreiding met een pakket voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Vooral het betrekken van het lokale bedrijfsleven is hierin van groot belang. Met het belangrijke doel om het toekomstige arbeidspotentieel op Schouwen-Duiveland te behouden en mogelijk ook uit te breiden. Uiteindelijk moet dit leiden tot het leefbaar houden van ons eiland waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Naast deze initiatieven organiseert de gemeente dit praktijkgerichte opleiden ook in samenwerking met onderwijsinstellingen als de Pieter Zeeman, het Scalda en de Hogeschool Zeeland. De Pieter Zeeman in Zierikzee wordt een belangrijke spin in dit web. Samen met de gemeente krijgt de scholengemeenschap de taak om het onderwijs bij ondernemers in hun bedrijf te organiseren en om daarnaast het bedrijfsleven ook te betrekken bij de inrichting van het lessenpakket. Uitgangspunt daarbij is dat de leerlingen direct leren wat de toekomstige werkgever vraagt, zodat niet alleen de school hun opleiding draagt.

De toekomst voor het eiland

Deze aanpak moet leiden tot “de toekomst voor het eiland”. Door hier heel nadrukkelijk verbindingen te leggen met het MBO en het HBO, versterken we de positie van het voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland. We halen diverse mbo-opleidingen deze kant op in de vorm van praktijkonderwijs bij de ondernemers in de bedrijven. Daar liggen heel wat kansen. Deze opzet is in eerste instantie vooral gericht op horeca, toerisme en zorg. Als dit concept het succes is wat wij ervan verwachten, dan ligt het voor de hand om het concept uit te breiden naar andere sectoren.

Living labs in Zierikzee

Het doortrekken van het HBO-onderwijs uit Vlissingen naar Schouwen-Duiveland zal zich vooralsnog beperken tot de zogeheten ‘Living Labs’. Het concept ‘Living Labs’ was een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Schouwen Duiveland en het is vervolgens opgenomen in het coalitieprogramma. In deze ‘Living Labs’ werken studenten aan een praktijkopdracht, met specifiek regionale thema’s als invalshoek. In de Pieter Zeeman werd eerder dit jaar al een lokaal ingericht voor deze leergang. In de ‘Living Labs’ zou onder meer gewerkt kunnen worden aan de opzet van nieuwe vormen van aquacultuur, landbouw en vraagstukken rond de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. In dit verband wordt eveneens de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Verbinding tussen de 3 O’s

Als portefeuillehouder onderwijs van de fractie Leefbaar Schouwen-Duiveland vind ik het heel belangrijk dat we goed kijken welke mogelijkheden dit gaat bieden en dat we vooral ook de samenwerking en verbinding moeten blijven zoeken tussen de 3 O’s (Onderwijs, Overheid en Ondernemers). Je ziet ook andere initiatieven ontstaan zoals de samenwerking tussen de Zeeuwse vacaturebank en het UWV. Al die initiatieven zijn gericht op een vitalere arbeidsmarkt en vooral ook bedoeld om Zeeland (en Schouwen-Duiveland) als “hotspot” in de schijnwerpers te zetten.

Het is noodzakelijk om onderwijs en samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven aan te bieden en te faciliteren. Dit bevordert de lokale economie, zorgt voor bedrijvigheid op Schouwen-Duiveland en het bevordert ook de leefbaarheid.

Samengevat is mijn overtuiging: ‘(Praktijk)gericht onderwijs is de toekomst van Schouwen-Duiveland, het is noodzakelijk en draagt bij aan een leefbaar eiland en een sterke lokale economie!’

Terug naar het overzicht