Rondje voortgang stads- en dorpsdivisies: Brouwershaven

Door: Joyce den Haan

Mijn woonplaats Brouwershaven is de kern die het eerste gestart is met het ontwikkelen van een stads- of dorpsvisie. Daarom is Brouwershaven een goed voorbeeld, want als je nu “een rondje” door Brouwershaven loopt, dan is duidelijk te zien dat het niet alleen bij een visie blijft. De stadsvisie leidt ook echt tot projecten die uitgevoerd worden en die het historische stadje mooier en leefbaarder maken. In Brouwershaven zijn al een aantal projecten uit de stadsvisie daadwerkelijk uitgevoerd, en wat is het nu al mooi geworden in mijn stadje.

Rondje Brouwershaven

Ik zal u meenemen op mijn rondje door Brouwershaven. We beginnen bij de kade, de kademuren waren sterk verouderd en daarom zijn de muren vervangen door stalen damwanden. De nieuwe kade heeft een historische uitstraling gekregen en past helemaal in de historische omgeving. We lopen verder naar de kop van de haven, hier is een haventerras gerealiseerd. Vanaf de bankjes op dat terras heb je een schitterend uitzicht over de Haven.

Als we vanaf het haventerras langs de Zuidzijde over de mooie nieuwe bestrating lopen dan komen we bij Greenpoint, de nieuwe aanmeersteiger met oplaadpunt voor elektrische boten. Greenpoint is een pilot binnen de Stadsvisie van de Stadsraad, de Gemeente en de bedrijven Padmos en Saman. De steiger is rolstoeltoegankelijk zodat ook minder-validen gebruik kunnen maken van de rondvaarten met de elektrische boot. We lopen nog een stukje verder door en komen bij alweer een project uit de stadsvisie dat al uitgevoerd is: de brug over de sluis is weer teruggebracht. We kunnen dus weer een echt “rondje haven” lopen. En wat is dat een groot succes! Er is vanaf eind juli gretig gebruik van gemaakt, door zowel inwoners als toeristen.

We lopen verder langs de jachthaven en eindigen ons rondje Brouwershaven bij de haven Noordzijde waar de aanlegsteigers zijn vernieuwd. Ik heb u tijdens ons rondje Brouwershaven laten zien dat visie het begin is van uitvoering en dat een visie dus écht het begin is van nog mooiere en leefbaardere kernen. Dat maken we als gemeenteraad mogelijk door ieder jaar in november tijdens onze begrotingsvergadering geld vrij te maken voor het uitvoeren van concrete projecten uit dorps- en stadsvisies.

Na dit rondje Brouwershaven wil ik uw aandacht vragen voor het volgende:

We vinden het als fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland heel belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er precies leeft en speelt in alle kernen. Daarom zijn we altijd aanwezig bij de openbare vergaderingen van de Stads- en dorpsraden. Hier halen we veel informatie op over wat er leeft en speelt in onze kernen. Maar dit jaar worden er in deze periode, door de coronamaatregelen, anders dan andere jaren geen openbare Stads- en dorpsraadvergaderingen gehouden. Daardoor is het lastiger om deze informatie op te halen. Daarom wil ik de volgende oproep doen aan u allemaal:

We zijn als fractie van Leefbaar druk bezig met de voorbereiding van de begrotingsvergadering 2021-2024. Daarom zijn we aan het inventariseren of er in onze kernen nog nieuwe ideeën en plannen zijn die de dorpsraden graag willen realiseren. Dus laat ons weten wat er speelt en leeft in jullie wijk, dorp of stadje! Als er plannen zijn die al echt concreet zijn dan kunnen we ze eventueel mee nemen in de begroting voor de jaren 2021 tot en met 2024. De begrotingsvergadering is al over een paar weken, dus we horen u graag zo snel mogelijk. Want hoe sneller u uw informatie met ons deelt, hoe meer tijd wij als fractie hebben om te bekijken of het mogelijk is om uw plan mee te nemen in de begroting. Ook als jullie ideeën of plannen hebben voor de wat langere termijn dan horen we dat graag zodat we er alvast rekening mee kunnen houden.

U kunt ons bereiken via het contactformulier. U kunt ons ook een e-mail sturen: info@leefbaarsd.nl

Ik ben heel benieuwd naar uw plannen voor uw kern!

Terug naar het overzicht