Rotondes moeten goed onderhouden worden!

Begroting 2023-2026

De openbare ruimte is ons visitekaartje en de rotondes zijn beeldbepalende elementen in die openbare ruimte. Onze eigen rotondes en de rotondes van de provincie liggen er netjes bij. Helaas geldt dat niet voor de rotondes van Rijkswaterstaat. Graag zouden wij zien dat rotondes op beeldbepalende plekken zoals bij de entree van Zierikzee en Burgh-Haamstede mooi worden ingericht met bijvoorbeeld een kunstwerk. Maar op zijn minst moeten alle rotondes goed onderhouden worden. Laurence Haack stelde een motie op waarin wij het college vragen om in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om de rotondes goed te onderhouden én om te pleiten om de rotondes mooi in te richten. In die motie roepen wij het college op om de rotondes van Rijkswaterstaat zo nodig zélf te onderhouden zolang Rijkswaterstaat dat niet op een door ons als gemeente gewenst niveau doet! De motie werd unaniem aangenomen.

Klik hier voor de motie onderhoud rotondes

Terug naar het overzicht