Samen bouwen aan parkeerruimte

in Zierikzee

De gemeente neemt op basis van het onderzoek van Rudolf Fontein een verkeersbesluit om de helft van het parkeerterrein Hoofdpoortstraat beschikbaar te stellen voor vergunninghouders.

Dit onderzoek laat tevens zien dat dit niet voldoende zal zijn om de parkeerproblemen op te lossen. Leefbaar stelt de gemeenteraad dan ook voor om direct opdracht te verstrekken om in ieder geval op het parkeerterrein Hoofdpoortstraat een extra parkeerdek te realiseren waarmee de parkeercapaciteit op die plek zal verdubbelen.

Ook laat het onderzoek zien dat dit nog steeds onvoldoende zal zijn. Daarom zullen wij de gemeente voorstellen om de ideeën uit de klankbordgroep, die de gemeente zelf heeft ingesteld, uit te voeren. Deze ideeën bestaan onder andere uit een experiment waarbij, in ieder geval, de bewoners van een gedeelte van het Havenkwartier en een gedeelte van de Oude Haven een pasje krijgen om door de Zuidhavenpoort te kunnen. Hierdoor kunnen deze bewoners, zonder omweg, op het nieuw aangelegde parkeerterrein voor vergunninghouders ’s Heer Lauwendorp én het parkeerterrein Havenpoort parkeren.

Als dit experiment slaagt is het de bedoeling om de toegang voor inwoners te gaan regelen met behulp van kentekenregistratie. De centrumtoegang via het Jannewekken wordt voorzien van parkeerverwijzing naar de daar achterliggende “betaalde” parkeerterreinen.

Terug naar het overzicht