Samen leefbaar houden

Door: Joyce den Haan

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de Jachtmakelaardij. Moeder van twee volwassen kinderen en twee heerlijke kleinkinderen. Alweer ruim 40 jaar woon ik op het eiland en er moet heel wat gebeuren wil je mij van het eiland af krijgen. Na jaren in Serooskerke gewoond te hebben, ben ik sinds kort weer terug in Brouwershaven. In Serooskerke heb ik me jaren ingezet voor de dorpsraad. Vier jaar geleden heb ik besloten deze inzet eilandbreed te trekken en werd ik gekozen in de gemeenteraad.

Samen leefbaar houden

Bijna vier jaar verder kan ik zeggen dat het een leerzame, leuke, soms heftige maar bovenal een mooie eerste periode met veel voldoening is geweest. Er zijn voor onze inwoners en samen de kernen en het eiland Leefbaar houden. De verkiezingen zijn weer een spannende tijd. Robbert heeft wel eens gezegd, je herkiesbaar stellen is nog spannender dan de eerste keer, nou daar heeft hij gelijk in.

Stads- en dorpsvisies

De komende periode wil ik de stads- en dorpsvisies die we bedacht hebben samen verder vorm geven. De stadsraad Brouwershaven heeft hun visie recent gepresenteerd en we zijn nu samen met de gemeente in overleg om de eerste prioriteiten uitvoering te geven. Andere kernen zijn al hard bezig met hun visie. Vanuit onze partij onderhoud ik de contacten met de stads- en dorpsraden. De onmisbare schakel tussen de kernen, onze partij en de politiek. Als volksvertegenwoordiger ben ik dan ook trots op onze stads- en dorpsraden. Met hen houden we de kernen, het eiland, Leefbaar.

Het kan niet bij een visie alleen blijven en we moeten daarom samen verder om hier uitvoering aan te geven. Voorzieningen zoals de dorpshuizen zijn het hart van iedere kern en kunnen we via deze weg nog beter in hun kracht zetten.

Terug naar het overzicht