Samen werken aan een Leefbaar Schouwen-Duiveland

Door: Davey Herfst

Als jongere die hier geboren en getogen is wil ik graag dat Schouwen-Duiveland ook in de toekomst Leefbaar is. Ik vind dat ik daar ook zelf verantwoordelijkheid voor moet nemen. Het gaat immers om mijn toekomst op ‘ons eiland’.

Leefbaarheid in alle kernen

De belangrijke besluiten over de leefbaarheid van al onze kernen, en dus onze hele gemeente, worden genomen in de gemeenteraad. Daarom heb ik me verdiept in de gemeentepolitiek en me vervolgens aangesloten bij Leefbaar Schouwen-Duiveland. Ik vind namelijk dat die partij, het best van alle partijen, écht werk maakt van de leefbaarheid in alle kernen op ons mooie eiland.

Samen tot één fractiestandpunt komen

Nadat ik me bij Leefbaar had aangesloten ben ik in overleg met de fractie en het bestuur fractievolger geworden. Dat betekent dat ik me verdiep in de onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan en zo vaak mogelijk bij de fractievergadering aanwezig ben.

In de fractievergadering discussiëren we met elkaar over alle onderwerpen op de agenda. Het raadslid dat een onderwerp in portefeuille heeft neemt het voortouw, en legt uit hoe hij/zij erin staat en waarom. Daarna krijgt iedereen de kans om zijn eigen mening over het onderwerp naar voren te brengen en te proberen om de rest van de fractie te overtuigen met goede inhoudelijke argumenten. Zo proberen we samen tot één gezamenlijk fractiestandpunt te komen én zo zorgen we dat de portefeuillehouder goed voorbereid is om tijdens het debat de meerderheid van de raad te overtuigen middels goede argumenten.

Inwoners en ondernemers denken mee

Tijdens onze fractievergaderingen bespreken we ook zaken die (nog) niet op de raadsagenda staan, maar die wel in de samenleving spelen. Vaak zijn die onderwerpen bij ons aangedragen door inwoners of ondernemers die ergens tegenaan lopen of iets bij willen dragen aan hun leefomgeving. Ik leer daar erg veel van. Over de inhoud, het functioneren in een team en natuurlijk ook hoe ik anderen met goede argumenten kan overtuigen in een debat. Door mee te draaien in de fractie kan ik mezelf dus ontwikkelen en steeds beter worden.

Het woord voeren

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ben ik ook burgercommissielid. Dat kon omdat ik bij de laatste verkiezingen op de kandidatenlijst van Leefbaar Schouwen-Duiveland stond. Een burgercommissielid mag bij commissievergaderingen het woord voeren namens zijn/haar partij. Dus als ik goed mijn best blijf doen, me goed ontwikkel en de fractie weet te overtuigen, dan kan het zomaar gebeuren dat jullie mij in de toekomst namens Leefbaar Schouwen-Duiveland het woord horen voeren in een commissievergadering over een onderwerp dat de fractie mij heeft toevertrouwd.

Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van deze fractie. Samen zijn wij Leefbaar en samen met jullie allemaal willen wij alle kernen op ons eiland nóg leefbaarder maken voor alle inwoners. Dus wil jij net als ik dat Schouwen-Duiveland in de toekomst Leefbaar blijft? En heb je goede ideeën over hoe we dat samen kunnen bereiken? Neem dan vooral contact met ons op. Dat kan via de website, maar natuurlijk ook gewoon door één van ons aan te spreken!

Terug naar het overzicht