Samen werken in de kernen

Door: Robbert Lievense

Leefbaar is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we niet gebonden zijn en ons voor 100% kunnen richten op wat er leeft op het eiland. Onze focus ligt dan ook op de kernen op het eiland.

Ontwikkeling van een stads- en dorpsvisie

Zo kwamen we erachter dat Joyce het vreemd vond dat er alleen voor de grote kernen masterplannen bleken te bestaan. Toen we haar vertelden dat een gemeenteraad via dit soort plannen geld vrij maakt om tot uitvoering over te gaan, vroeg ze waarom we dit niet voor alle kernen zouden kunnen doen. Een politieke visie werd geboren; streven naar de ontwikkeling van een stads- en dorpsvisie voor iedere kern op het eiland.

Een pilot: Brouwershaven

De stadsraad van Brouwershaven had in het verleden al een stadsvisie gepresenteerd waardoor we contact hebben opgenomen met voorzitter van de stadsraad, Hanno Canters. Op basis van deze eerdere visie hebben we Brouwershaven eigenlijk als pilot ingezet, om te kijken of we het idee van Joyce werkelijkheid konden maken.

Na een intensief traject met de stadsraad, ondernemersvereniging en inwoners in de kern van Brouwershaven is op donderdag 15 maart 2018 de stadsvisie voor Brouwershaven, inclusief geld dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld door de gemeenteraad, vastgesteld. In meerdere kernen wordt er samen gewerkt om tot eenzelfde resultaat te komen en dat juichen we toe.

Dit illustreert hoe wij als Leefbaar een gemeente als Schouwen-Duiveland kunnen besturen. We begrijpen dat je dit niet doet vanuit het gemeentehuis in Zierikzee, maar in en met de kernen. Want per kern zijn er verschillende lokale uitdagingen en die diversiteit in mensen en ideeën, daar ben ik trots op, want dat maakt of breekt het Schouwen-Duiveland.

Een eiland om trots op te zijn, samen kiezen voor Leefbaar.

Terug naar het overzicht