Staan én gaan voor een leefbaar Schouwen-Duiveland

Door: Laurence Haack

Het grootste deel van mijn jeugd bracht ik samen met mijn broertjes en zusje én mijn vader door in zwembaden. Mijn vader leerde ons dat je geen verliezer bent als je niet wint, dat je pas een verliezer bent als je het opgeeft. Als je ergens in gelooft dan stá je er niet alleen voor, maar dan gá je er ook voor was zijn motto. Geen van ons vieren ontwikkelde zich overigens ooit tot topsporter, maar het heeft ons wel gevormd tot wie we zijn.

Alles kan, zolang je er maar in gelooft

Mijn vader was een groot bewonderaar van Maarten van der Weijden. Niet eens zozeer vanwege zijn topprestaties, maar vooral vanwege zijn drive, zijn vechtlust, zijn doorzettingsvermogen en zijn optimisme. Dát was wat Maarten in de ogen van mijn vader tot een winnaar maakte. Hij gebruikte hem dan ook vaak als voorbeeld als hij ons op wilde peppen na tegenslag. Het is niet erg als je valt of als iets mislukt, zolang je maar weer opstaat en zolang je maar blijft knokken. Als je dat doet dan komen er altijd weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Kijk naar Maarten zei hij dan, die gaf toch ook niet op toen hij als topsporter forse tegenslag kreeg? Hij bleef knokken, won Olympisch goud én studeerde af aan de universiteit. Als dat kan, dan kan toch alles zolang je er maar in gelooft en er voor knokt?

Het afgelopen weekend heb ik gefascineerd en vol bewondering, maar ook met weemoed de elfsteden zwemtocht van Maarten gevolgd. Wat had mijn vader dit graag mee willen maken. Ongetwijfeld had hij vervolgens ook die prestatie weer als voorbeeld gebruikt om ons op te peppen. Helaas mijn vader is er niet meer, dus we zullen onszelf en elkaar die oppepper moeten geven.

Overvolle agenda’s

Nu Maarten gefinisht is gaan we weer over tot de orde van de dag. Het voorjaar is altijd een hectische periode. De agenda’s van de raadsvergaderingen zijn overvol, er zijn immers altijd zaken die nog voor het eind van het politieke jaar afgehandeld moeten worden. Van jaarrekeningen en begrotingen tot onze kadernota, hele boekwerken ploegen we door. Veel werk dus, maar dat hoort er nou eenmaal bij als je raadslid bent. Daarnaast organiseren zowel de stads- en dorpsraden als de ondernemers- en brancheverenigingen een voorjaarsvergadering en zijn er tal van evenementen in onze dorpen en kernen. Er zijn zóveel activiteiten dat het helaas onmogelijk is om als volksvertegenwoordiger overal aanwezig te zijn. Zelfs in onze fractie van 7 raadsleden is het soms een hele uitdaging om te zorgen dat er overal minimaal één van ons bij aanwezig kan zijn. Dat doen we met veel plezier omdat we het erg belangrijk vinden om te weten wat er speelt, zodat we dat kunnen vertalen in ons politieke handelen.

Zomerreces

Op 4 juli hebben we nog één vergadering, daarna is het zomerreces en staat de politieke molen even stil. Een mooi moment om terug te kijken en te bezinnen, maar vooral ook om vooruit te kijken. Het afgelopen jaar was voor mij een veelbewogen jaar. In april 2018 stapte ik, na een heftige periode, uit de VVD en ging alleen verder. Die beslissing viel me zwaar, maar het bleek voor mij de enige juiste. In de periode als zelfstandig raadslid die volgde werd de samenwerking met Leefbaar Schouwen-Duiveland geleidelijk aan steeds intensiever. Dat beviel wederzijds zó goed, dat ik me vorige maand bij deze fractie heb aangesloten.

Kansen voor onze gemeente

Vooruitkijkend zie ik veel mooie kansen voor onze gemeente. In onze gemeente waar het aantal kinderen daalt, kunnen we onmogelijk in iedere kern een lagere school in stand houden. Wél kunnen we voor alle kinderen goed en bereikbaar onderwijs garanderen. Dat doen we door regioscholen te vormen en het vervoer tussen de kernen en die scholen goed te regelen. We vinden het heel belangrijk dat er een school voor voortgezet onderwijs binnen onze gemeente blijft, dus bouwen we voor de Pieter Zeeman een nieuw en eigentijds schoolgebouw. Het aantal oudere inwoners stijgt, dús moeten we zorgen dat de juiste (zorg)voorzieningen voor hen bereikbaar zijn. We willen er samen met de inwoners voor zorgen dat al onze dorpen en kernen leefbaar zijn en blijven. Dus worden op initiatief van Leefbaar Schouwen-Duiveland de stads- en dorpsraden gestimuleerd om samen met hun inwoners een stads- of dorpsvisie op te stellen. Als fractie stellen we vervolgens alles in het werk om te zorgen dat er ook budget is voor de uitvoering van die mooie plannen. We willen een goed en bereikbaar voorzieningenniveau voor alle inwoners, dus moeten we kijken naar spreiding van voorzieningen maar zeker ook naar alternatieve vormen vervoer naar die voorzieningen toe.

We beseffen dat we daarmee de lat hoog leggen en dat het nog een hele uitdaging wordt om alles te realiseren, de bomen groeien immers niet tot in de hemel. Dat betekent dat we als gemeenteraad de komende periode soms moeilijke keuzes zullen moeten maken. Keuzes die we vervolgens als fractie aan onze inwoners uit moeten kunnen leggen.

Als Maarten het wéér aandurfde…

Als Maarten van der Weijden, nadat hij vorig jaar zijn elfsteden zwemtocht voortijdig moest staken, die uitdaging dit jaar gewoon wéér aandurfde met als resultaat de glorieuze finish van het afgelopen weekend… Dan moet het ons met zijn allen toch zeker lukken om van Schouwen-Duiveland een nóg mooier en nóg leefbaarder eiland maken dan het al nu al is! Wij van Leefbaar Schouwen-Duiveland staan daar niet alleen voor, maar we gáán daar ook echt voor! Doe jij met ons mee?

Terug naar het overzicht