Strengere regelgeving voor Bed & Breakfasts

Inwoners mogen mee profiteren van het toerisme op ons eiland

Schouwen-Duiveland is een prachtig eiland. Aantrekkelijk om te wonen en te leven, maar ook heel geliefd als vakantiebestemming. Jaarlijks komen vele toeristen op ons eiland vakantie vieren. Het is prima dat inwoners van het toerisme mee profiteren door in hun eigen woning voor maximaal 5 gasten logies en eventueel ook ontbijt aan te bieden in een Bed & Breakfast(B&B).

Strengere regelgeving voor B&B’s

De laatste jaren zijn er steeds meer B&B’s gevestigd in onze gemeente. Helaas leidt dat soms ook tot overlast voor omwonenden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het exploiteren van B&B’s de leefbaarheid aantast. Daarom hebben we als gemeente de regelgeving voor B&B’s aangescherpt zodat:

  1. Binnen de grenzen van de bebouwde kom een B&B niet meer is toegestaan in een bijgebouw;
  2. De B&B geëxploiteerd moet worden door de hoofdbewoner die er permanent woont;
  3. De hoofdbewoner toezicht moet houden op de exploitatie van de B&B;
  4. Een B&B minder dan 50% van de oppervlakte van de woning in beslag mag nemen;
  5. Het parkeren door de gasten aantoonbaar geregeld moet zijn, bij voorkeur op eigen terrein zodat dit niet tot overlast leidt;
  6. Er in een B&B geen volwaardige keuken mag zijn;
  7. Een B&B niet meer door kan groeien naar een pension.

Met deze aangescherpte regelgeving hopen we te bereiken dat inwoners nog steeds kunnen meeprofiteren van het toerisme door een B&B te exploiteren in hun woning, maar dan wel zonder dat dit tot overlast voor hun directe omgeving leidt.

Terug naar het overzicht