Subsidie voor niet commerciële evenementen

evenementen zijn waardevol om te behouden

Evenementen Schouwen-Duiveland

Evenementen zijn verbindend en goed voor de leefbaarheid

Op Schouwen-Duiveland worden in vrijwel iedere kern wel evenementen georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn de Havendagen in Zierikzee, de Brouwse Dag, de Strâo’s, de Visserijdagen in Bruinisse, de Paardenmarkt in Zierikzee en de Burghse Dag. Inwoners uit die kernen steken als vrijwilliger heel veel tijd, energie en passie in het organiseren en uitvoeren van die evenementen. De laatste jaren stijgen de kosten om een evenement te organiseren echter sterk en veel evenementen hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Ook krijgen we signalen dat het voor organisatiecomités mede daardoor moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden die er vol goede moed de schouders onder willen zetten. Deze evenementen zijn verbindend, goed voor de leefbaarheid van onze kernen en dus waardevol om te behouden.

De kosten voor het organiseren van evenementen stijgen

Als leefbaar vinden we het belangrijk dat de organisatoren van deze evenementen zich gesteund voelen door de gemeente. Die steun uit zich in een faciliterende houding bij de voorbereidingen en dan met name in het proces van vergunningaanvraag. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er subsidie aangevraagd kan worden die een deel van de vaste kosten die nu eenmaal bij het organiseren van een evenement horen dekt. Denk dan bijvoorbeeld aan een bijdrage in de kosten van de huur van een tent, de huur van dixies, stroomvoorziening, geluid, tafels en stoelen en afvalbakken. Zo’n subsidie kan nét het verschil maken zodat evenementen kunnen blijven bestaan en mogelijk zelfs een kwaliteitsslag kunnen maken.

Subsidie voor niet commerciële evenementen

Daarom hebben we bij de begroting het amendement ‘Subsidie voor niet commerciële evenementen’ ingediend dat het mogelijk maakt voor al die evenementen om structureel subsidie aan te vragen tot een maximum bedrag van € 15.000 per evenement per jaar. Het amendement kreeg de steun van alle andere fracties waardoor deze subsidie al vanaf 2024 aangevraagd kan worden.

 

Terug naar het overzicht