BIZ “Voor en door Ondernemers”

door: Roy Klop

De meeste mensen zijn weer terug van vakantie, de scholen zijn weer begonnen en het zomerreces voor ons als raadsleden is weer voorbij. De eerste commissievergadering hebben we alweer achter de rug en alle fracties kunnen zich weer verdiepen in de onderwerpen die op de agenda staan.

Tijdens het zomerreces hebben we als fractie van Leefbaar Schouwen Duiveland een start gemaakt met de kernbezoeken op het eiland, met als doel het ophalen van belangrijke speerpunten in de komende periode na de verkiezingen.

Daarnaast zien we gelukkig dat de Corona maatregelen geleidelijk aan worden afgeschaft en dat we steeds meer naar het “oude” normaal gaan.
Afgelopen maandag hebben we het in de Commissie Ruimte en Economie gehad over de Bedrijven Investerings Zones (BIZ). Dat onderwerp wil ik in deze Blog graag wat verder toelichten en uitdiepen. De Bedrijven Investerings Zones hebben niet alleen mijn interesse omdat het mijn portefeuille als raadslid is, het is een initiatief waar ik ook persoonlijk heel enthousiast over ben.

Wat is een BIZ?
Een BIZ is vergelijkbaar met een vereniging van eigenaren voor een gebouw, maar dan voor een winkelgebied of bedrijventerrein. Een BIZ biedt ondernemers de mogelijkheid om bovenop de inspanningen van de gemeente, te investeren in de kwaliteit van de directe werkomgeving. Het grote verschil met een ondernemersvereniging is dat bij een ondernemersvereniging alleen leden die contributie betalen bijdragen en dat bij een BIZ alle ondernemers binnen het BIZ gebied bijdragen.

In 2016 heeft de gemeenteraad het oprichten van Bedrijven Investerings Zones mogelijk gemaakt. De maximale jaarlijkse subsidie hangt af van wat de ondernemers in het BIZ gebied zelf inleggen, maar bedraagt maximaal € 25.000,- Het initiatief zou na 5 jaar geëvalueerd worden en indien succesvol zou het worden voortgezet.

Het oprichten van een BIZ is best veel werk en vraagt om veel draagvlak onder de ondernemers. Tot nog toe zijn er 2 Bedrijven Investerings Zones opgericht in de kernen Zierikzee en Renesse.

Uit de recent gehouden evaluatie is gebleken dat de subsidie goed gebruikt wordt om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid en economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de binnenstad van Zierikzee en de kern Renesse. De activiteiten van de BIZ blijken aanvullend op die van de gemeente.

Mogelijkheden
Bij het vaststellen van de kadernota in juli (voorloper van de begroting in november) is er op initiatief van de fractie van Leefbaar een amendement aangenomen om deze bijdrage van € 25.000,- te verhogen naar maximaal € 40.000,-.

Door de verhoging van het budget krijgen de ondernemers in een BIZ gebied nog meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren en te investeren in “hun” gebied. Kortom meer budget, meer actie, en dus meer kwaliteit !

Wie wil dit nu niet ? Wij hopen dat met de verhoging van de bijdrage en het feit dat de BIZ-en in Zierikzee en Renesse succesvol zijn, er ook andere ondernemersverenigingen op het eiland opstaan en de uitdaging aannemen om een BIZ op te richten. Wij zullen dit zondermeer steunen, want wij zijn ervan overtuigd dat een BIZ ondernemers een stem geeft en hen samen sterk maakt richting partijen die zich allemaal voor het belang van ons mooie eiland Schouwen Duiveland inzetten.

Oproep
De opbrengst van afwachten is slechts een verlies van kansen, dus stilzitten is voor ons geen optie. Wij nodigen de ondernemers in alle kernen van Schouwen-Duiveland dan ook graag uit om met veel enthousiasme aan de oprichting van een BIZ te gaan werken.

Wij doen het graag samen met u. Dus bent u als ondernemer of ondernemersvereniging enthousiast over het idee om een BIZ op te richten, maar heeft u vragen of loopt u ergens tegen aan? Denkt ú dat wij als fractie daarbij iets voor u kunnen betekenen? Of wilt u uw verhaal aan ons kwijt? Vul dan  het contactformulier op onze website in, of stuur ons een e-mail op info@leefbaarsd.nl, dan nemen wij contact met u op!

Samen werken aan een nog mooier Schouwen-Duiveland waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is, dat willen we toch allemaal?

Leefbare groet!,

Roy Klop, Leefbaar Schouwen-Duiveland

Terug naar het overzicht