Zoet water, soms te veel maar steeds vaker te weinig

Door: Peter Vijverberg

Terwijl ik deze blog aan het schrijven ben, komt het water met bakken naar beneden. Aan zoet water dus geen gebrek op dit moment.

Dat is deze en voorgaande zomers wel anders geweest. Zeker de landbouw snakte toen naar water, want voldoende zoet water is onmisbaar om gewassen te kunnen telen. En als het zoet water niet uit regenbuien komt, dan kun je er op grote delen van Schouwen-Duiveland niet aan komen. Of je moet het met vrachtwagens uit het Volkerak-Zoommeer gaan halen, wat heel veel kosten met zich meebrengt.

In de jaren 80 van de vorige eeuw is er al eens een poging ondernomen om structureel zoet water naar Schouwen- Duiveland te halen. Dat werd toen niet door de meerderheid van de agrariërs ondersteund en het plan werd dan ook nooit gerealiseerd. De agrariërs zouden toen voor een groot deel van de kosten op moeten draaien en er was toen anders dan nu nog niet echt voelbaar een groot probleem. Daardoor is de zoetwatervoorziening er toen nooit gekomen.

Vanwege de veranderingen in het weer en het klimaat wordt het tekort aan zoet water een steeds groter probleem en zijn er opnieuw mensen opgestaan die zich sterk willen maken voor voldoende zoet water op ons eiland. Er worden nu zelfs twee plannen uitgewerkt die ” volgens de plannenmakers ” zelfs al zo ver zijn dat ze in november naast elkaar kunnen worden gelegd. Dan kan er bekeken worden welke van de twee plannen de beste oplossing biedt en ook gedragen wordt door een meerderheid van de agrarische ondernemers.

Ook nu zouden de kosten weer een struikelblok kunnen worden. Want, wat kost het en wie gaat welk deel van die kosten voor zijn rekening nemen? Gaan de verschillende overheden een groot deel van de kosten voor aanleg op zich nemen of moet het geld voor het overgrote deel bij de agrariërs vandaan komen?

Als fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland volgen wij de ontwikkelingen op de voet. We doen voor onze agrariërs wat we voor alle inwoners en ondernemers op Schouwen-Duiveland doen: lokaal helpen zaken te realiseren en mensen met goede initiatieven helpen hun doel te bereiken.

Hoewel Leefbaar een lokale partij is, hebben we goede en korte “lijntjes” met alle andere overheden en we zullen die lijntjes ook zeker inzetten om te pleiten voor een substantiële bijdrage van de verschillende overheden.

De agrarische sector op ons eiland roepen wij op: ‘Laat deze kans niet schieten! Ook al kan het voor jezelf weinig of niets bijdragen op dit moment, doe het dan toch in ieder geval voor degenen die verder willen, voor de agrariërs van morgen die een toekomst zien in de landbouw op Schouwen-Duiveland. Want als we deze kans niet grijpen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we hier op Schouwen-Duiveland nooit meer een initiatief voor zoet water van de grond zullen krijgen.’

Wij van Leefbaar zeggen in ons verkiezingsprogramma dat de boeren de stoffeerders van ons eiland zijn. Laten we er dan ook voor zorgen dat we met behulp van zoet water nog lang van een mooi gestoffeerd landschap mogen genieten.

Inmiddels is de regen weggetrokken en komt de zon weer tevoorschijn. Samen met het zoete water de basis voor een mooie oogst.

Terug naar het overzicht