Veilig verkeer en veilige oversteekplaatsen

 

Veilig verkeer en veilig oversteken

Verkeersveiligheid heeft prioriteit voor Leefbaar

Verkeersveiligheid heeft voor ons als fractie prioriteit. In een aantal van onze kernen loopt er nog een doorgaande weg dwars door de kern heen waarop vaak veel te hard gereden wordt, met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn er op ons eiland meerdere oversteekplaatsen die niet veilig genoeg zijn. Een voorbeeld daarvan is de speeltuin in Zonnemaire. Jaren geleden werd die verplaatst vanuit een locatie in het hart van het dorp naar de sportvelden aan de rand van het dorp. Dat is op zich natuurlijk prima, maar dan moeten de kinderen er wel veilig kunnen komen. Dat is op dit moment (nog) niet zo. Ze moeten de doorgaande weg oversteken om bij de speeltuin te komen, met als gevolg dat veel kinderen er niet alleen heen mogen. Maar ook de oversteekplaats bij de nieuwe supermarkten aan het Haringvlietplein in Zierikzee kan veiliger.

De gemeente is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid

We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in- en rond onze kernen en moeten dus alles doen wat in onze macht ligt om de verkeersveiligheid te verbeteren. We zien als fractie van Leefbaar liever geen doorgaande wegen dwars door onze kernen en het heeft dus onze voorkeur om daar waar dat mogelijk is de doorgaande weg uit de kern te halen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we de wegbeheerders bij nodig, want op een groot deel van onze wegen zijn niet wij als gemeente maar bijvoorbeeld het Waterschap de wegbeheerder.

Verkeersveiliger door te sturen op gedrag weggebruikers

Verkeersveiligheid heeft deels met de weginrichting, maar voor een ander deel ook zeker met het gedrag van de verschillende weggebruikers te maken. Op dat gedrag kunnen we sturen door weggebruikers te attenderen op oversteekplaatsen, op hun snelheid en op hun weggedrag. Vanuit de overtuiging dat we als gemeente meer kunnen en dus ook moeten doen om onze kernen én onze oversteekplaatsen verkeersveilig te maken dienden wij de motie ‘Verkeersveiligheid in- en rondom onze kernen en veilige oversteekplaatsen’ in. Ook deze motie werd gesteund door alle andere raadsfracties, het college moet er dus mee aan de slag in 2024!

 

Terug naar het overzicht