Jacqueline van Burg, Zierikzee

Jacqueline is onze kandidaat-wethouder. Zij heeft als ambitie om ook de komende periode bestuurlijk leiding te geven aan de stads- en dorpsvernieuwingsplannen. Het bouwen van woningen in al onze kernen moet daar een belangrijk onderdeel van uit gaan maken.

Maak kennis met de andere kandidaten