Robbert Lievense, Zierikzee, Noordgouwe

Robbert wil als lijstrekker ook de komende periode de kar trekken om de stads- en dorpsvernieuwing uit te voeren. In iedere kern moeten woningen gebouwd kunnen worden. Zo kunnen de kernen leefbaar blijven. Robbert betrekt de woningbouwopgave van 1.000 woningen bij de stads- en dorpsvernieuwingsplannen en gaat in goede samenwerking met andere partijen zorgen dat de plannen ook echt gerealiseerd gaan worden.

Maak kennis met de andere kandidaten