Marije Romijn, Nieuwerkerk

Marije staat bij velen nog bekend als die jonge buschauffeuse. Ze heeft veel schoolgaande jongeren dagelijks veilig van huis naar school en weer teruggebracht. Inmiddels is ze lid van de dorpsraad Nieuwerkerk en zet ze zich in voor de lokale samenleving. Ze maakt zich sterk voor de woonkansen van de jongeren in Nieuwerkerk, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid. Marije heeft in 2021 de cursus politiek actief gevolgd en is zich gaan verdiepen in de lokale politiek. Wij zijn er trots op dat ze voor Leefbaar heeft gekozen. Ze is onze eerste lijstopvolger en inmiddels ook burgercommissielid. Dat betekent dat ze het woord mag voeren namens Leefbaar in commissievergaderingen. Ze is zich nu nog aan het oriënteren welke onderwerpen haar het meeste liggen, maar jullie gaan zeker meer van haar horen in de loop van deze raadsperiode.

Maak kennis met de andere kandidaten